Fundacja

Zespół

Igor Savchenko

Magister nauk politycznych (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”). Specjalizuje się w polityce i administracji publicznej, prawach człowieka i procesach politycznych w przestrzeni postradzieckiej, reżimach politycznych Azji Środkowej, reformie Interpolu, tematyce związanej z łamaniem prawa przez organy ścigania, zwalczaniem tortur, jak również ochroną więźniów i uchodźców politycznych oraz osób ubiegających się o azyl.