Fundacja

Zespół

Bruna Hamel

Bruna uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Palermo oraz tytuł magistra nauk humanistycznych podczas europejskich studiów interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Warszawie, gdzie koncentrowała się na europejskiej polityce sąsiedztwa. Podczas studiów intensywnie badała międzynarodowe ramy prawne leżące u podstaw zarządzania migracją UE oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu, i zamierza nadal opowiadać się za humanitarnym podejściem do tego zjawiska.

Wcześniej była stażystką w Stałym Przedstawicielstwie Włoch przy Radzie Europy w Strasburgu i aplikantką prawniczą we Włoszech. Jako zagorzała orędowniczka swobód obywatelskich koordynowała swój zespół wolontariuszy w celu zebrania podpisów pod kampanię referendalną w sprawie legalnej eutanazji zainicjowanej przez Stowarzyszenie Luca Coscioni na rzecz wolności badań naukowych.

Jej hobby to sport i kino.