Fundacja

Zespół

Andriy Osavoliuk

Studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” oraz na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Specjalizuje się w analizie procesów politycznych na obszarze postsowieckim, polityce zagranicznej byłych republik radzieckich, prawach człowieka i wolnościach politycznych w obecnych reżimach autorytarnych.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin