Fundacja

Zespół

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Michał Boni

Członek Rady Fundacji

Andrzej Wielowieyski

Członek Rady Fundacji

Zespół

Marta Bielak

Refugees Support
Helpline Coordinator

Agata Dziopa

Fundraising and Project Coordinator

Zofia Guła

Refugees Support
Accommodation Assistant

Łukasz Puławski

Refugees Support
Accommodation Coordinator

Angelika Wałęga

Refugees Support
Accommodation Assistant

Veronika Yanenko

Koordynator tłumaczeń
tłumacz