Fundacja

Zespół

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Michał Boni

Członek Rady Fundacji

Andrzej Wielowieyski

Członek Rady Fundacji

Jacek Szymanderski

Członek Rady Fundacji