Fundacja

Największe osiągnięcia Fundacji Otwarty Dialog

Stan na 31.12.2016 r.

1. Międzynarodowa kampania rzecznicza w sprawie wydarzeń w Zhanaozen

Celem ODF jest ochrona praw i zwolnienie z więzienia pracowników naftowych i działaczy społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie.

Udana międzynarodowa kampania rzecznicza – łącznie kilkadziesiąt spotkań rzeczniczych, wydarzeń towarzyszących i konferencji z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego oraz posłów do parlamentów krajowych UE, które doprowadziły do zapytań poselskich, zapytań pisemnych, przesłuchań i indywidualnych interwencji, komunikatów prasowych, oświadczeń doradczych organów i mechanizmów ONZ (UPR, CAT, PPOP, WGAD), międzynarodowych misji obserwacyjnych do Kazachstanu i happeningów w szeregu państw członkowskich UE, a także w organizacjach i instytucjach międzynarodowych – w celu ochrony praw i zwolnienia z więzienia pracowników naftowych i działaczy społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie, prześladowanych i więzionych przez władze kazachstańskie z powodu masowych strajków w rafinerii ropy naftowej w Zhanaozen w 2011 roku i ich dalszego rozwoju:

2. Długoterminowa misja obserwacyjna w celu wsparcia Majdanu na przełomie lat 2013/2014

Zorganizowanie obserwacyjnej misji poparcia na Majdaniew Kijowie od samego początku rewolucji 2013/2014 r. (z udziałem ponad 50 wolontariuszy z Polski, w tym 15-20 osób przebywających tam stale, z udziałem parlamentarzystów, liderów społeczeństwa obywatelskiego, studentów, dziennikarzy; misja rozpoznawcza została rozszerzona na południowe i wschodnie regiony Ukrainy, na skutek rosyjskiej agresji i rosnącej destabilizacji):

3. Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Dostarczanie pomocy humanitarnej z Polski społeczeństwu obywatelskiemu na Majdanie, jak i ukraińskim batalionom ochotniczym, siłom zbrojnym i przesiedleńcom (osobom wewnętrznie przesiedlonym) w latach 2014-2015 (darowizny na ponad 1 mln zł, co stanowi ok. 250 000 euro, ze zbiórki publicznej/kampanii finansowania społecznościowego); zakup 400 kamizelek kuloodpornych dla ukraińskich żołnierzy i doprowadzenie do liberalizacji polskiego prawa dotyczącego przekazywania sprzętu obronnego w ramach pomocy humanitarnej:

4. Centrum „Ukraiński Świat” w Warszawie

Założenie i prowadzenie Centrum „Ukraiński Świat” w Warszawie na początku 2014 roku w celu zintegrowania ukraińskich imigrantów z polskim społeczeństwem, wspierania kultury i dialogu obu narodów; udzielenie pomocy ponad 30.000 Ukraińców w Polsce:

5. Rozpoczęcie reformy Interpolu

Rozpoczęcie reformy Interpolu – zapobieganie nadużywaniu mechanizmów Czerwonego Zawiadomienia przez państwa autorytarne (m.in. Rosję i Kazachstan) w celu prześladowania przeciwników politycznych na całym świecie doprowadziło do wzmocnienia nadzoru nad Komisją Kontroli Plików Interpolu i praw uchodźców politycznych. Zalecenia ODF stały się częścią procesu przygotowania wewnętrznej reformy Interpolu. ODF odegrał ważną rolę w inicjowaniu prac Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w tej sprawie. Komisja przygotowuje obecnie sprawozdanie na temat „Nadużywanie systemu Interpolu: potrzeba bardziej rygorystycznych gwarancji prawnych”. ODF udziela regularnych konsultacji w tej kwestii i dwukrotnie uczestniczyła jako gość w oficjalnych spotkaniach tematycznych,zorganizowanych przez Komitet w trakcie sporządzania sprawozdania.

6. Walka w obronie Nadii Savchenko i innych zakładników Kremla

Kto popiera

Listę Savchenko

postulowaną przez ODF

Wprowadzenie sankcji osobistych wobec osób odpowiedzialnych za prześladowania ukraińskiej lotniczki zostało również poparte przez przedstawicieli rosyjskiej opozycji, w tym Garriego Kasparova, Bożenę Ryńską, Andreya Illarionova, Yevgeniya Chychvarkina, Alfreda Koxa i Lva Ponomariova.

Udana międzynarodowa kampania rzecznicza – łącznie kilkadziesiąt spotkań rzeczniczych, wydarzeń towarzyszących i konferencji z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego oraz posłów do parlamentów krajowych UE, które doprowadziły do zapytań poselskich, zapytań pisemnych, przesłuchań i indywidualnych interwencji, komunikatów prasowych, oświadczeń doradczych organów i mechanizmów ONZ (UPR, CAT, PPOP, WGAD), międzynarodowych misji obserwacyjnych do Kazachstanu i happeningów w szeregu państw członkowskich UE, a także w organizacjach i instytucjach międzynarodowych – w celu ochrony praw i zwolnienia z więzienia pracowników naftowych i działaczy społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie, prześladowanych i więzionych przez władze kazachstańskie z powodu masowych strajków w rafinerii ropy naftowej w Zhanaozen w 2011 roku i ich dalszego rozwoju:

7. Walka przeciwko politycznie umotywowanym sprawom ekstradycyjnym

Udana walka przeciwko politycznie umotywowanym sprawom ekstradycyjnym kazachstańskich i rosyjskich członków opozycji, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych dziennikarzy w latach 2013-2016, ściganych przez Kazachstan i Rosję w krajach Unii Europejskiej (związanych m.in. ze sprawami Yukos/Mikhail Khodorkovsky i BTA Bank/Mukhtar Ablyazov):

8. Ustawa lustracyjna – międzynarodowe doświadczenie dla prawodawców ukraińskich

Inicjowanie i koordynowanie międzynarodowego wsparcia dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego i prawodawców w dziedzinie ustawodawstwa lustracyjnego po wydarzeniach Majdanu poprzez dostarczanie wiedzy eksperckiej i porad ze strony odpowiednich ekspertów i instytucji w postkomunistycznych krajach Europy Środkowej doprowadziły do przyjęcia ustawy lustracyjnej w Ukrainie i uzyskania pozytywnej oceny Komisji Weneckiej Rady Europy:

9. Zablokowanie dostawy okrętów wojennych Mistral przez Francję do Rosji

Zablokowanie dostawy okrętów wojennych Mistral przez Francję do Rosji jesienią 2014 r. poprzez przekonanie polskiego Ministerstwa Obrony do wydania oświadczenia, iż tym działaniem francuski rząd drastycznie zmniejszy szanse firm francuskich na wygranie przetargów wojskowych w Polsce:

10. Zwolnienie Aleksandra Orlowa

Do tej pory pomogliśmy uwolnić:

  • Guzal Baidalinovą
  • Syryma Shalabayeva
  • Nadię Savchenko
  • Gennadiya Afanasyeva
  • Yuria Soloshenko
  • Aleksandra Orlowa
  • Vladimira Kozlova
  • Mukhtara Ablyazova

Udana międzynarodowa kampania rzecznicza – łącznie kilkadziesiąt spotkań rzeczniczych, wydarzeń towarzyszących i konferencji z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego oraz posłów do parlamentów krajowych UE, które doprowadziły do zapytań poselskich, zapytań pisemnych, przesłuchań i indywidualnych interwencji, komunikatów prasowych, oświadczeń doradczych organów i mechanizmów ONZ (UPR, CAT, PPOP, WGAD), międzynarodowych misji obserwacyjnych do Kazachstanu i happeningów w szeregu państw członkowskich UE, a także w organizacjach i instytucjach międzynarodowych – w celu ochrony praw i zwolnienia z więzienia pracowników naftowych i działaczy społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie, prześladowanych i więzionych przez władze kazachstańskie z powodu masowych strajków w rafinerii ropy naftowej w Zhanaozen w 2011 roku i ich dalszego rozwoju:

Przedstawiciele Fundacji śledzą i uczestniczą w najważniejszych sesjach i spotkaniach organizacji i instytucji międzynarodowych w Brukseli/Strasburgu (Parlament Europejski), Strasburgu (Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy), Wiedniu (Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i Genewie (ONZ). Biorą udział w publicznych konsultacjach,zainicjowanych przez te organizacje i aktywnie komunikują się z kluczowymi interesariuszami, zarówno na szczeblu w/w organizacji międzynarodowych, jak również w szeregu państw członkowskich UE, tj. we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Austrii, Portugalii, Belgii i Holandii.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin