Fundacja

FAQ

Od czego się zaczęło?

Fundacja Otwarty Dialog powstała z inicjatywy Lyudmyly Kozlovskiej (pełniącej obecnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji) w 2009 r. w Polsce. Fundacja została założona w oparciu o doświadczenia i kontakty wyniesione z okresu Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie w 2004 r. i w latach późniejszych, w ramach działalności i współpracy międzynarodowej ukraińskich organizacji studenckich i ruchów obywatelskich.

Czym się zajmujemy?

Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i relacje z krajami WNP w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji polityki wewnętrznej na obszarze postsowieckim. Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy wsparcia więźniów i uchodźców politycznych.

Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw: Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Jak finansowana jest nasza działalność?

Fundacja jest finansowana z darowizn i grantów pochodzących od osób prywatnych, firm i instytucji, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Fundacja otrzymywała dotychczas wsparcie materialne i finansowe m. in. od Miasta Lublin, Funduszu Wyszechradzkiego, Foundation for Democracy in Russia, Kasparov Chess Foundation Europe, Goethe Institut, Gazety Wyborczej, Instytutu Teatralnego, polskiego Ministerstwa Kultury, posłów do Parlamentu Europejskiego i innych.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji są składane do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dostępne na stronach internetowych Fundacji.

Jak jesteśmy zorganizowani?

Organami statutowymi Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Lyudmyla Kozlovska, Przewodniczącym Rady Fundacji jest Bartosz Kramek.

W ramach Fundacji funkcjonuje kilka jednostek organizacyjnych m. in., sekretariat, biuro prasowe, zespół polityczny, zespół analityczny, zespół ds. fundraisingu, redakcja serwisów internetowych.

Gdzie znajduje się siedziba Fundacji?

Centrala Fundacji znajduje się w Warszawie. Fundacja posiada swoje biura także w Kijowie i Brukseli oraz stałych przedstawicieli w Pradze i Paryżu.

Jakie są nasze metody działania?

Monitorujemy sprawy osób represjonowanych i uchodźców politycznych. Wysyłamy obserwatorów, którzy uczestniczą w procesach sądowych. Organizujemy misje obserwacji wyborów. Pomagamy w obsłudze prawnej prześladowanych. Opracowujemy raporty i analizy dotyczące przestrzegania praw człowieka. Informujemy media oraz inne organizacje broniące praw człowieka. Mobilizujemy społeczeństwo do wywierania presji na rządy i organizacje międzynarodowe w celu obrony wartości fundamentalnych. Spotykamy się z liderami opinii i decydentami politycznymi. Przygotowujemy projekty zmian legislacyjnych. Organizujemy happeningi, konferencje i debaty publiczne a także szkolenia i seminaria. Organizujemy pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych.

Jak mogę pomóc?

Dołącz do nas. Podpisz się pod petycjami w obronie uchodźców politycznych i opozycjonistów. Przekaż dotację, wybierając cel, na który mają zostać wydane Twoje środki.

Czy nasza działalność przynosi efekty?

Rzeczywiste znaczenie prowadzonych przez nas działań ilustrują losy najbardziej znanych więźniów politycznych w Kazachstanie. Dzięki rzecznictwu Fundacji, Parlament Europejski w dn. 15 marca 2012 r. przyjął rezolucję w sprawie Kazachstanu, dotyczącą m. in. poprawy sytuacji praw w zakresie ochrony praw człowieka, Tego samego dnia władze Kazachstanu wypuściły na wolność redaktora naczelnego niezależnej gazety “Vzglyad”, Igora Vinyavskiy’ego. Niedługo potem wolność odzyskali także reżyser Bolat Atabayev i działacz młodzieżowy Zhanbolat Mamay oraz prawniczka strajkujących robotników z miasta Zhanaozen Natalia Sokolova.

Muratbek Ketebayev, polityk opozycyjny i działacz społeczny w Kazachstanie, zagrożony ekstradycją z powodów politycznych, otrzymał 16.12.2013 r. status uchodźcy w Polsce. Nasze starania przyczyniły się także do uwolnienia z aresztu i zablokowania ekstradycji Tatiany Paraskevich, współpracowniczki kazachskiego dysydenta Mukhtara Ablyazova w marcu 2014 r. w Republice Czeskiej.

W połowie marca 2014 r., po wielomiesięcznych staraniach, lider kazachskiej opozycji demokratycznej, Vladimir Kozlov, skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia za działalność antypaństwową, został przeniesiony z ciężkiej kolonii karnej w Petropawłowsku do wiezienia o lżejszym rygorze w okolicach rodzinnego miasta Almaty.

W pierwszym kwartale 2014 r. Fundacja przekazała na Ukrainę (w związku z akcją pomocy na rzecz ukraińskiego społeczeństwa) pomoc humanitarną o wartości ponad 500 000 PLN. Pomogliśmy m. in. uchodźcom z okupowanego przez Federację Rosyjską Krymu w rozpoczęciu nowego życia w obwodzie lwowskim oraz na terenie Polski. Przekazane przez nas kamizelki kuloodporne ratowały życie aktywistów i dziennikarzy relacjonujących wydarzenia w okresie walk ulicznych w Kijowie i działań rosyjskich bojówek i wojsk na Krymie i wschodnich regionach Ukrainy.

Niejednokrotnie zdarzało się, że sama obecność obserwatorów międzynarodowych, którzy uczestniczyli w rozprawach sądowych w ramach misji organizowanych przez Fundację w krajach niedemokratycznych, pozytywnie wpływała na decyzje sądów orzekających w sprawach politycznych.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin