Fundacja

Projekty grantowe i zlecone

W oparciu o fundusze pozyskiwane w ramach grantów wspieramy inicjatywy społeczne skierowane na wzmocnienie ochrony praw człowieka, jak również działalność kulturalną i oświatową. Do tej pory udało się nam m. in zorganizować kilka edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego “Pleśń z Oczu” (wspólnie z Urzędem Miasta Lublin i Funduszem Wyszehradzką), wspomóc wydanie książki Mariusza Bieńka “Utracony Świat Hani Pomeranc” (projekt zrealizowany dzięki wsparciu Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście i Instytutu Yad Vashem) czy też zrealizować projekt “Szachy w szkołach” (wspólnie z Europejską Fundacją Szachową Garry’ego Kasparova).

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin