Fundacja

Pozostałe

W ramach swoich celów statutowych Fundacja organizuje m.in. seminaria i wystawy.

Nasi pracownicy przeprowadzają również projekty analityczno-badawcze, mające na celu kształtowanie opinii publicznej w kierunku lepszego zrozumienia znaczenia kwestii praw człowieka, demokracji i rządów prawa na obszarze postsowieckim.