Fundacja

Pomoc humanitarna

Organizujemy zbiórki pieniężne i rzeczowe na cele humanitarne, finansujemy pomoc medyczną. Docieramy z pomocą do osób, które najbardziej jej potrzebują.

W swoich działaniach współpracujemy z pozarządowymi organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka, takimi jak Amnesty International Polska, „Centrum Swobód Obywatelskich“, czy „Euromaidan SOS“. Fundacja szczególnie wsparła poszkodowanych i rannych aktywistów Majdanu po tragicznych wydarzeniach w Kijowie, finansując m. in. operacje, zakup protez oraz zapewniając profesjonalną pomoc psychologiczną.

Z kolei platformą pomocy dla uchodźców ze wschodu prowadzoną przez Fundację Otwarty Dialog w Warszawie było centrum “Ukraiński Świat.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin