Fundacja

Co robimy

Fundacja realizuje swoje cele na wiele sposobów. Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i relacje z krajami WNP w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji polityki wewnętrznej na obszarze postsowieckim.

Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy wsparcia więźniów i uchodźców politycznych. Tworzymy raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i mediów. Chcąc wpływać na opinię publiczną w państwach Unii Europejskiej organizujemy konferencje i seminaria.

Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw: Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin