Fundacja

Co robimy

Fundacja realizuje swoje cele na wiele sposobów. Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i relacje z krajami WNP w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji polityki wewnętrznej na obszarze postsowieckim.

Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy wsparcia więźniów i uchodźców politycznych. Tworzymy raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i mediów. Chcąc wpływać na opinię publiczną w państwach Unii Europejskiej organizujemy konferencje i seminaria.

Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw: Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Projekty cyfrowe

Działamy również wirtualnie

Rzecznictwo

Lobbujemy na rzecz praworządności i przestrzegania praw człowieka.

Wsparcie przedsiębiorców

Pomagamy przedsiębiorcom z Europy Wschodniej rozwinąć biznes w Polsce

Wydarzenia uliczne

Pobudzamy innych do działania

Misje obserwacyjne

Organizujemy misje obserwacyjne, monitoring wyborów, misje do ATO, uczestniczymy w sprawach sądowych i monitorujemy sytuację związaną z przestrzeganiem praw człowieka

Projekty grantowe i zlecone

Wspieramy inicjatywy społeczne za pomocą uzyskiwanych grantów

Debaty, wysłuchania, konferencje

Kształtujemy opinię publiczną poprzez dialog i wymianę myśli

Pomoc humanitarna

Wspieramy najbardziej potrzebujących

Program Medyczny

Wspieramy europejskie aspiracje Ukrainy w aspekcie medycznym