Fundacja

Ataki na Fundację Otwarty Dialog

Od początku naszej działalności podejmujemy działania przeciwko osobom, rządom i innym instytucjom łamiącym prawa człowieka. Są wśród nich reżimy sprawujące władzę w państwach autorytarnych, postsowieccy oligarchowie i partie rządzące w niektórych krajach europejskich. Zyskaliśmy w ten sposób potężnych oponentów dysponujących praktycznie nieograniczonymi zasobami finansowymi, wykorzystywanymi od wielu lat do ataków na Fundację i jej przedstawicieli.

Do pierwotnych celów statutowych Fundacji należała ochrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim. Początkowo koncentrowaliśmy się przede wszystkim na Kazachstanie, Rosji i Ukrainie. W latach 2016-2019 występowaliśmy przeciwko kleptokratycznym rządom Vladimira Plahotniuca w Mołdawii. Od lipca 2017 roku prowadzimy kampanię w obronie praworządności także w Polsce.

Jesteśmy stałym celem inwigilacji, nacisków, kampanii dezinformacyjnych i czarnego PR jak również licznych postępowań administracyjnych, prokuratorskich i sądowych o charakterze SLAPP (strategic lawsuits against public participation). Nie pozostawiamy ich bez odpowiedzi – konsekwentnie odkłamujemy kolejne pomówienia i podejmujemy stosowne działania prawne. Wygrywamy kolejne procesy sądowe w Polsce i innych krajach.

Procesy sądowe

Zobacz więcej

Komentarze i sprostowania

Zobacz więcej

Pozostałe

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami:

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin