• Data
 • Rodzaj akcji
 • Szukaj

Wesprzyj naszą działalność

Przekaż darowiznę na cele statutowe Fundacji. W naszej działalności koncentrujemy się na:

 • Wspieraniu działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz innych państwach rozwijających demokrację
 • Działalności naukowo-badawczej, edukacyjno-szkoleniowej i kulturalnej związanej z ruchami społecznymi i gospodarczymi, którym zależy na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Wspomaganiu rozwoju i oświaty
 • Prowadzeniu międzynarodowych misji obserwacyjnych wyborów na różnych szczeblach państwowych.
 • Promocji i aplikacji sprawdzonych strategii i metod wspierania rozwoju tak na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.
 • Działaniu na rzecz budowania partnerstwa pomiędzy Polską a innymi krajami.
 • Promocji i wspieraniu działań na rzecz integracji państw rozwijających demokrację z innymi podmiotami prawa międzynarodowego.
 • Inicjowaniu, promocji i wspieraniu działań na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym.
 • Promocji i wspieraniu inicjatyw rozwoju samorządu studenckiego w Polsce i za granicą. 

Zapoznaj się ze statutem Fundacji.

Wpłat można dokonywać jedno z poniższych kont:

PLN: 16 1750 0012 0000 0000 3878 5265
EUR: PL 57 1750 0012 0000 0000 3878 5303
USD: PL 60 1750 0012 0000 0000 3878 5346
                       BIC/SWIFT: RCBWPLPW

lub za pomocą poniższego formularza.

Ty też możesz pomóc!