Fundacja

Monitoring wyborów

Fundacja organizuje międzynarodowe misje obserwacyjne podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych na obszarze postsowieckim.

Nasi obserwatorzy monitorowali m. in. przebieg wyborów na Ukrainie w 2010 r. Obecnie organizujemy międzynarodową misję monitorującą przebieg ukraińskich wyborów prezydenckich z 2014 r., z udziałem obserwatorów z krajów Unii Europejskiej.