Gorące tematy:

Vladimir Kozlov wysłany do kazachskiej części Syberii

Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu, opozycyjny polityk został wysłany do miejsca odbywania kary niezgodnie z miejscem zamieszkania – miasto Petropavlovsk w obwodzie północnokazachstańskim. Decyzja ta pozostaje w jawnej sprzeczności artykułem 68 kodeksu postępowania karnego, ponieważ pozbawia Vladimira Kozlova możliwości utrzymywania kontaktóbliskimi. Od razu po przybyciu do miejsca odbywania kary, skazanego umieszczono w lodowatym karcerze. Bliscy obrońcy praw człowieka nie mają możliwości kontrolowania czy w kolonii są przestrzegane prawa Vladimira Kozlova.

16.12.2012 Vladimir Kozlov dotarł do obwodu północnokazachtańskiego. Temperatura w tym rejonie kraju dochodzi do -40°С. W okresie od 16.12.2012 do 24.12.2012 Vladimir Kozlov przebywał w karcerze. Ze swoim adwokatem Vladimir Kozlov zdołał się spotkać dopiero 25.12.2012. Wcześniej kierownictwo kolonii pod różnymi pretekstami nie dopuszczało do niego adwokatów.

Jak już informowaliśmy, w nocy z 24.11.2012 na 25.11.2012 Vladimir Kozlov został wysłany z Aresztu Śledczego w Aktau w nieznanym kierunku. Żona Vladimira Kozlova, wbrew przysługującemu jej prawu, nie zdołała spotkać się z mężem przed jego wysłaniem do miejsca odbywania kary. Wysyłka została poprzedzona przeszukaniem celi Vladimira Kozlova, którego dokonali funkcjonariusze Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. W wyniku przeszukania został znaleziony rzekomo telefon komórkowy. Krewni nazwali to prowokacją. Uważają, że zakazany przedmiot nie mógł znaleźć się w celi, ponieważ wszystkie osoby odwiedzające Vladimira Kozlova były dokładnie przeszukiwane. Pod pretekstem posiadania zabronionego przedmiotu Vladimir Kozlov został ukarany 10 dniami pobytu w karcerze. Pierwszy dzień kary 24.11.2012 Vladimir Kozlov spędził w lodowatym karcerze Aresztu Śledczego w Aktau na betonowej podłodze, bez dostępu do toalety, w temperaturze -5 °С.

30.11.2012 dziennikarze dowiedzieli się, że Vladimir Kozlov przebywa w mieście Taraz w obwodzie zhambulskim na południu Kazachstanu. Kierownictwo Aresztu Śledczego w Tarazie zakazało współpracownikom Vladimira Kozlova przekazywania skazanemu produktów żywnościowych. Obrończyni praw człowieka Zhemis Turmagambetova powiedziała, że planuje się wysłanie Vladimira Kozlova z Tarazu do obwodu północnokazachstańskiego (północne rubieże Kazachstanu przy granicy z Rosją). Obrończyni prawa człowieka zaznaczyła, że poprzez takie działania władze Kazachstanu w rażący sposób łamią artykuł 68 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym skazany powinien odbywać karę w kolonii zgodnie z miejscem ostatniego zamieszkania przed aresztowaniem (w przypadku Vladimira Kozlova jest to miasto Almaty). 30.11.2012 Aliya Turusbekova, żona Vladimira Kozlova, zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych Kalmukhambetova Kasymova, z żądaniem udzielenia oficjalnych wyjaśnień w sprawie miejsca odbywania kary przez jej małżonka

Po upływie dwóch tygodni, 14.12.2012 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu nadeszła oficjalna odpowiedź: „Uwzględniając fakt, że na terenie obwodu mangistauskiego nie ma kolonii karnej o ogólnym rygorze, areszt śledczy w Aktau podlega Wydziałowi Służby Wykonania Kar w obwodzie północnokazachstańskim”. W związku z tym, Vladimir Kozlov został wysłany do zakładu karnego ЕС-164/3 w obwodzie północnokazachstańskim. Po kilku dniach minister spraw wewnętrznych poinformował Ivana Kozlova, syna Vladimira Kozlova, że według posiadanych przez niego informacji na dzień 20.12.2012, skazany nie zwracał się z wnioskiem o przeniesienie go do kolonii zgodnie z miejscem jego zamieszkania.

Według relacji krewnych, w dniu 16.12.2012 Vladimir Kozlov został przewieziony do obwodu północnokazachstańskiego i znajduje się pod adresem: 150000 Republika Kazachstanu, miasto Petropavlovsk, ul 1-ya Zarechnaya, 100, zakład karny ЕС 164/3. Kolonia ta jest znana z surowego rygoru i ścisłej kontroli kierownictwa zakładu karnego. Po przybyciu na miejsce, Vladimirowi Kozlovowi pozwolono zadzwonić do żony Aliyi Turusbekovej. W czasie trzyminutowej rozmowy zdołał jej powiedzieć, że temperatura w obwodzie północnokazachstańskim wynosi -40 °С, ale wydano mu walonki, a następnie wysłano do karceru na 9 dni. Po upływie tej kary, Vladimirovi Kozlovowi wyznaczono jeszcze 15 dni kwarantanny. W trakcie rozmowy Aliya Turusbekova domyśliła się, że mąż jest bardzo przeziębiony. Eksperci i krewni przypuszczają, że Vladimir Kozlov został umieszczony w karcerze z powodu słów, jakie wypowiedział po przeszukaniu w areszcie śledczym w Aktau.

Jak powiedział nam Yevgeniy Zhovtis, w obwodzie mangistauskim rzeczywiście nie ma kolonii o ogólnym rygorze, dlatego skazanych z tego regionu wysyła się głównie do obwodu aktobińskiego, atyrauskiego i północnokazachstańskiego. To jednak nie może dotyczyć Vladimira Kozlova, ponieważ przed aresztowaniem mieszkał w Almaty. W samym mieście Almaty nie ma kolonii o zaostrzonym rygorze. Jest w obwodzie almatińskim (osada Zarechnyy). Zgodnie z przepisami kazachstańskimi miasto Almaty i obwód almatiński to różne jednostki terytorialno-administracyjne. Ale z punktu widzenia odbywania kary miasto Almaty i obwód almatiński podlegają pod Wydział Służby Wykonania Kar. Yevgeniy Zhovtis zauważył również, że zgodnie z logiką kodeksu postępowania karnego, w przypadku niewystępowania kolonii w miejscu zamieszkania, skazanego należy wysłać do najbliższej kolonii, aby zapewnić mu możliwość utrzymywania kontaktów z rodziną. Z tego powodu, zgodnie z prawem Vladimir Kozlov powinien odbywać karę w obwodzie almatińskim.

Dmitriy Kozlov, brat Vladimira Kozlova, twierdzi, że władze poprzez swoje działania całkowicie ignorują prawo, co oznacza jawne rozprawianie się z politycznymi oponentami. Brat skazanego opozycjonisty jest przekonany, że „kompletne bezprawie odbywa się za milczącą zgodą społeczności międzynarodowej”, – i apeluje do dyplomatów, polityków UE i USA, o skierowanie sankcji wobec władz kazachskich, odpowiedzialnych za represje.

Krewni skazanego Vladimira Kozlova, podkreślają, że lider partii „Alga!” został skazany za działalność opozycyjną i występowanie w obronie praw człowieka, przede wszystkim – za reprezentowanie interesów strajkujących naftowców w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i OBWE.W dniu 17.01.2012 w Parlamencie Europejskim Vladimir Kozlov wystąpił na konferencji poświęconej sytuacji powyborczej w Kazachstanie oraz zhanaozeńskiej tragedii, a w dniu  19.01.2012 w tych samych sprawach spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po powrocie z Brukseli, w dniu 23.01.2012 Vladimir Kozlov został od razu aresztowany. W wyroku sądu z dnia 08.10.2012 wydanym w sprawie opozycyjnego polityka, wskazano, że „Kozlov V. zabrał ze sobą Talgata Saktaganova do Warszawy i Brukseli, zorganizował spotkania z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego, przygotował wcześniej tekst wystąpienia na temat strajku w Zhanaozenie, przyczynił się do wystąpienia z tym tektsem. Sam V. Kozlov wystąpił przeciwko władzy prezydenta i rządowi w Kazachstanie”.

W związku z wysłaniem Vladimira Kozlova do kolonii karnej niezgodnie z miejscem jego zamieszkania, Aliya Turusbekova ma zamiar wystosować pismo do Prokuratury Generalnej. Aliya Turusbekova jest zaniepokojona faktem, że nie ma możliwości śledzenia przestrzegania praw Vladimira Kozlova w kolonii, położonej w najbardziej oddalonej północnej części Kazachstanu.

W komentarzu do kodeksu postępowania karnego wskazuje się na fakt, iż celem odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych zgodnie z miejscem zamieszkania jest społeczna resocjalizacja i utrzymanie kontaktów z rodziną. Przebywanie Vladimira Kozlova w kolonii karnej na terenie obwodu północnokazachstańskiego ma następujące skutki:

  • całkowicie pozbawia Vladimra Kozlova możliwości kontaktowania się z krewnymi;
  • uniemożliwia prowadzenie dokładnego monitoringu warunków pobytu i przestrzegania praw skazanego.

 Fundacja „Otwarty Dialog” żąda od Komitetu Służby Wykonania Kar Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu zaprzestania rażącego łamania artykułu 68 k.p.k. Republiki Kazachstanu i wysłania skazanego Vladimira Kozlova do zakładu karnego znajdującego się na terenie obwodu, w którym zamieszkiwał on przed skazaniem.