Gorące tematy:

ODF, CCL oraz FIDU w PACE: wzmacnianie międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka

Podczas ostatniej jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (w dniach 30 września – 4 października 2019) wraz z Centrum Wolności Obywatelskich (CCL) oraz Włoską Federacją Praw Człowieka (FIDU) mieliśmy przyjemność gościć Olega Sentsova, ukraińskiego reżysera, którego niedawno zwolniono z rosyjskiego więzienia, kazachskich obrońców praw człowieka: Botę Jardemalie oraz Daniyarа Khassenovа, oraz przedstawicieli tureckiej organizacji pozarządowej o nazwie Arrested Lawyers Initiative (ALI). Nasze wydarzenie towarzyszące, które miało miejsce w czwartek 3 października, sponsorowali członkowie PE: Frank Schwabe (Niemcy; SOC), Roberto Rampi (Włochy; SOC) oraz Martin Poliačik (Słowacja; ALDE) i dotyczyło ono skuteczności międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka mając na uwadze wyzwania pojawiające się w państwach niedemokratycznych.

Podczas wydarzenia towarzyszącego oraz spotkań dwustronnych, w tym z Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego RE, Liliane Maury Pasquier oraz Stałymi Przedstawicielami przy Radzie Europy przedstawialiśmy, w jaki sposób Rosja, Turcja i Kazachstan ignorują organizacje międzynarodowe takie jak ONZ, Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz UE. Instytucje takie jak ETPC straciły już możliwość pełnienia faktycznej funkcji prewencyjnej w procesie ochrony praw obywatelskich w państwach niedemokratycznych. Opinie i rezolucje wydawane przez UE lub ONZ są nagminnie ignorowane, co pozwala autorytarnym reżimom prowadzenie polityki negującej prawa człowieka. Dla przykładu, do państw wiodących w tej dziedzinie należą Turcja i Rosja, wobec których zintensyfikowano działania kontrolne, z uwagi na niestosowanie się do postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Również władze w Kazachstanie nie wdrożyły do tej pory 25 spośród 30 rekomendacji ONZ dotyczących przypadków rażących naruszeń praw człowieka, w tym nakazu niezwłocznego uwolnienia trzech kazachskich więźniów politycznych: Iskandera Yerimbetova, Mukhtara Dzhakisheva oraz Maxa Bokayeva.

Dnia 1 października Oleg Sentsov, Lyudmyla Kozlovska z ODF oraz Oleksandra Romancowa z CCL zostali przyjęci przez Prezydenta Emmanuela Macrona w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Francji przy Radzie Europy. Korzystając z tej okazji poinformowaliśmy Prezydenta o 86 ukraińskich więźniach politycznych nadal przetrzymywanych w Rosji i na terytorium okupowanego Krymu, jak również o 227 jeńcach wciąż pozostających w okupowanym Donbasie. 

W kolejnym dniu delegacja wzięła udział w konferencji prasowej dotyczącej ukraińskich więźniów Kremla i możliwości uwolnienia tych osób. Gospodarzami wydarzenia byli Członkowie Parlamentarnego Zgromadzenia RE, Martin Poliačik oraz Roberto Rampi. Przedstawiciele mediów francuskich i zagranicznych zadawali liczne pytania na temat szans uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych jak również opinii delegatów na temat tak zwanej formuły Steinmeiera i wyborów na okupowanych terytoriach ukraińskiego Donbasu. Tego samego dnia przekazywaliśmy również informacje przedstawicielom stronnictw politycznych takich jak EPP oraz ALDE.

Jesteśmy szczególnie wdzięczni Członkom Parlamentarnego Zgromadzenia RE, Frankowi Schwabe, Roberto Rampiemu oraz Martinowi Poliačikowi i innym parlamentarzystom, którzy wsparli dwie pisemne deklaracje: „Federacja Rosyjska musi uwolnić wszystkich ukraińskich więźniów politycznych” oraz „Społeczność międzynarodowa musi zareagować na masowe aresztowania i polityczne prześladowania w Kazachstanie”. W treści obydwu dokumentów ustawodawcy wzywają społeczność międzynarodową do nałożenia sankcji na rosyjskich urzędników państwowych i ich współpracowników odpowiedzialnych za rażące naruszenia praw człowieka, oraz na władze Kazachstanu, które aresztowały tysiące pokojowych manifestantów i wydały wobec 21 więźniów wyroki skazujące w oparciu o polityczne zarzuty. 

Obejrzyj materiały video z wydarzeń:

Czytaj także:

Zobacz również:

  1. Pisemna deklaracja PACE: „Federacja Rosyjska musi uwolnić wszystkich ukraińskich więźniów politycznych
  2. Pisemna deklaracja PACE: „Społeczność międzynarodowa musi zareagować na masowe aresztowania i polityczne prześladowania w Kazachstanie
  3. Lista kazachstańskich więźniów politycznych i innych osób ściganych politycznie” – raport ODF z dn. 03.10.2019 dostępny w wersji EN i RU
  4. Sprawozdanie: Okresowy przegląd ONZ – sytuacja w Turcji

Relacje w prasie francuskiej i międzynarodowej: