Gorące tematy:

#POP: Sprawozdanie miesięczne z monitorowania sądu we wrześniu

We wrześniu 2019 r. monitorowaliśmy trzy sprawy sądowe.

3 września byliśmy w Sądzie Rejonowym w Radomiu na sprawie Andrzeja Majdana. To już kolejna sesja sądu tym procesie. Wyjaśnienia składali świadkowie oraz jeden z oskarżonych na wniosek obrony Andrzeja Majdana. Kolejna rozprawa miała odbyć się 18 września 2019 r., jednak z powodu nieobecności sędziego kolejna sesja sądu odbędzie się 25 października.

6 września byliśmy w Katowicach w Sądzie Apelacyjnym na rozprawie sędziego Waldemara Żurka. Z powodu wątpliwości obrony co do losowania składu sędziowskiego, sąd nie otworzył nawet przewodu sądowego. Sprawa została odroczona do 25 października 2019 r.

12 września byliśmy w Katowicach w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód na rozprawie sądowej w procesie Anny Domańskiej. Po wejściu na salę sądową okazało się że główny świadek oskarżenia – policjant, który złamał Annie rękę, nie stawił się na rozprawie, ponieważ został przez swoich przełożonych wysłany do Szczytna na szkolenie policyjne o czym sąd został telefonicznie poinformowany tuż przed rozprawą. Wobec powyższego sąd odroczył posiedzenie do 28 listopada 2019 r.

***
Program Obrony Prześladowanych (#POP)
– misja obrony osób prześladowanych zainicjowana i prowadzona przez Fundację Otwarty Dialog ma na celu obserwację procesów sądowych, w których przed wymiarem sprawiedliwości stają aktywiści społeczeństwa obywatelskiego, działacze społeczni, sędziowie oraz prokuratorzy, którzy za swoją działalność w obronie demokracji i państwa prawa w Polsce poddawani są politycznym represjom.