#POP: Anna Domańska

  • 01.10.2019
  • Autor: Joanna Cuper

Anna Domańska to aktywistka społeczeństwa obywatelskiego, która od 2015 roku działa w obronie praworządności i demokracji w Polsce.

W maju 2018 roku podczas Obywatelskiej blokady marszu nacjonalistów w Katowicach funkcjonariusz publiczny wynoszący ją z ulicy złamał jej rękę. Anna wystąpiła na drogę sądową przeciwko temu funkcjonariuszowi jednak sąd sprawę umorzył. Nie był to jednak koniec. Policjant który dopuścił się uszkodzenia jej ciała oskarżył ją z kodeksu karnego o składanie fałszywych zeznań. Grozi jej za to kara pozbawienia wolności do lat 3.

***
Program Obrony Prześladowanych (#POP)
- misja obrony osób prześladowanych zainicjowana i prowadzona przez Fundację Otwarty Dialog ma na celu obserwację procesów sądowych, w których przed wymiarem sprawiedliwości stają aktywiści społeczeństwa obywatelskiego, działacze społeczni, sędziowie oraz prokuratorzy, którzy za swoją działalność w obronie demokracji i państwa prawa w Polsce poddawani są politycznym represjom.