Gorące tematy:

Sylwetki prześladowanych: Waldemar Żurek

Waldemar Żurek jest uznawany za najbardziej prześladowanego sędziego w Polsce. Do marca 2018 był rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie i członkiem Stowarzyszenia Sędziów Themis, które w otwarty sposób sprzeciwia się zamachowi na niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów. Po odwołaniu z funkcji rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, został bezprawnie przeniesiony do orzekania w innym wydziale. Sędzia Żurek złożył zażalenie na tę decyzję i odmówił podjęcia pracy w nowo wyznaczonym miejscu do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zamiast wyjaśnień zostały mu postawione zarzuty dyscyplinarne za rzekome uchylanie się od wykonywania obowiązków służbowych.

Przejdź na stronę główną Programu Obrony Prześladowanych w Polsce

Zobacz inne sylwetki prześladowanych: