#POP: Waldemar Żurek

  • 01.10.2019
  • Autor: Joanna Cuper

W aldemar Żurek to najbardziej prześladowany przez wymiar sprawiedliwości w Polsce sędzia. Jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Themis, które w otwarty sposób sprzeciwia się reformie sądownictwa przeprowadzanej przez ekipę rządzącą.

Od ponad dwóch lat sędzia Żurek jest na celowniku władzy za krytykę wspomnianej reformy. Krytyka ta związana jest z niekonstytucyjnym wprowadzaniem zmian w wymiarze sprawiedliwości i upolitycznianiem go, co burzy porządek prawny w Polsce. Po odwołaniu go z funkcji rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, został przyniesiony do orzekania w innym wydziale, ale zrobiono to bezprawnie, dlatego sędzia Żurek złożył zażalenie na tę decyzję i odmówił podjęcia pracy w nowo wyznaczonym miejscu do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zamiast wyjaśnień sędziemu zostały postawione zarzuty dyscyplinarne za rzekome uchylanie się od wykonywania obowiązków służbowych.

***
Program Obrony Prześladowanych (#POP)
- misja obrony osób prześladowanych zainicjowana i prowadzona przez Fundację Otwarty Dialog ma na celu obserwację procesów sądowych, w których przed wymiarem sprawiedliwości stają aktywiści społeczeństwa obywatelskiego, działacze społeczni, sędziowie oraz prokuratorzy, którzy za swoją działalność w obronie demokracji i państwa prawa w Polsce poddawani są politycznym represjom.