#POP: Andrzej Majdan

  • 01.10.2019
  • Autor: Joanna Cuper

Andrzej Majdan jest aktywistą społeczeństwa obywatelskiego, który od 2015 roku staje w obronie demokracji i państwa prawa w Polsce.

24 czerwca 2017 roku w Radomiu, podczas zgromadzenia Komitetu Obrony Demokracji, został zaatakowany przez kilku członków Młodzieży Wszechpolskiej. Został wtedy pobity, a dziś zasiada na ławie oskarżonych wraz z tymi, którzy na niego napadli.

Prokurator, po postawieniu Andrzejowi zarzutów z kodeksu karnego, wnosi o ukaranie go za udział w bójce. W ten sposób ofiara napaści zostaje przedstawiona jako napastnik. Początkowo żaden prokurator nie chciał przedstawić Andrzejowi zarzutów. Jeden prokurator, po odmówieniu oskarżenia go, został przeniesiony do innego wydziału, drugi zrezygnował z prowadzenia tej sprawy. Dopiero trzeci prokurator podjął się oskarżenia niewinnego - jak wynika ze wszystkich materiałów dowodowych - człowieka. Ta sprawa ewidentnie ma wymiar polityczny, dlatego nasza Fundacja podjęła się monitorowania pracy sądu w czasie procesu Andrzeja Majdana.

***
Program Obrony Prześladowanych (#POP)
- misja obrony osób prześladowanych zainicjowana i prowadzona przez Fundację Otwarty Dialog ma na celu obserwację procesów sądowych, w których przed wymiarem sprawiedliwości stają aktywiści społeczeństwa obywatelskiego, działacze społeczni, sędziowie oraz prokuratorzy, którzy za swoją działalność w obronie demokracji i państwa prawa w Polsce poddawani są politycznym represjom.