Gorące tematy:

HDIM 2019: ODF i FIDU o wpływie chińskich metod represjonowania w obszarze OBWE

W środę 18 września Włoska Federacja Praw Człowieka i Fundacja Otwarty Dialog zorganizowały wspólne wydarzenie pn. „Tłumienie społeczeństwa obywatelskiego w Chinach: Wzór do naśladowania dla autorytarnych członków OBWE?”.

W wydarzeniu, którego moderatorką była Xheni Dani – rzeczniczka Fundacji Otwarty Dialog, uczestniczyło wielu ekspertów i obrońców praw człowieka.

Ralph Bunche – Sekretarz Generalny Organizacji Narodów i Ludów Niereprezentowanych (UNPO), przedstawił przegląd prześladowań w Chinach mniejszości takich jak Ujgurzy, wskazując główne braki w OBWE i UE w obszarze zwalczania i potępiania naruszeń, których dopuszczają się Chiny. Wśród jego zaleceń znalazły się żądania bardziej spójnej polityki na poziomie UE oraz skoordynowane międzynarodowe podejście do przeciwdziałania podejmowanym przez Chiny próbom podważenia praw człowieka w systemie międzynarodowym.    

Dolkun Isa – przewodniczący Światowego Kongresu Ujgurów (WUC) i wiceprezydent Organizacji Narodów i Ludów Niereprezentowanych (UNPO), wyjaśnił dramatyczną sytuację prześladowań Ujgurów i haniebnych „obozów reedukacyjnych”, będących w rzeczywistości obozami internowania w Xinjiang, gdzie mniejszości muzułmańskie, w tym etniczni Kazachowie, są zatrzymywane w celu asymilacji z chińską kulturą i państwem. Isa podkreślił niektóre z najbardziej niepokojących technik stosowanych przez chińskie władze, takich jak porwania, masowa inwigilacja, nadużywanie środków ekstradycyjnych, próby wykluczenia przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego, takiego jak WUC, z udziału w forach międzynarodowych, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oguzhan Albayrak – były dyplomata i aktualny dyrektor wykonawczy Obrońców Praw Człowieka e.V. (HRD), przedstawił relacje między Chinami i Turcją, podkreślając ich powiązania gospodarcze i podobieństwa w represjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego i prześladowaniu mniejszości. Ponadto pokazał, jak zacieśniły się więzi Turcji z krajami autorytarnymi po próbie zamachu stanu w 2016 r. 

Aliaskar Terimbetov – syn więźnia politycznego Iskandera Yerimbetova oraz Daniyar Khassenov, student i działacz z Kazachstanu, sam poddany politycznym prześladowaniom, przedstawili swoje poglądy na temat represji w stosunku do swobód podstawowych w Kazachstanie, w szczególności masowych, arbitralnych zatrzymań pokojowo nastawionych protestujących, nadużywania oskarżeń o ekstremizm jako narzędzia prześladowania politycznego, stosowania tortur w miejscach przetrzymywania oraz wykonywania międzynarodowych zobowiązań.

Antonio Stango – prezydent Włoskiej Federacji Praw Człowieka (FIDU), podsumował, przedstawiając syntetyczny obraz głównych wyzwań, przed którymi stoi społeczność międzynarodowa, oraz zalecenia dla państw OBWE i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności Stango podkreślił znaczenie zjednoczenia się z rosnącą „wspólnotą państw autorytarnych” i niepopadania w pierwszeństwo „stabilności” nad ochroną przed łamaniem praw człowieka.

Film z całego wydarzenia dostępny jest na naszej stronie na Facebooku.

Czytaj również: