Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog na OBWE HDIM 2019

W dniach 16-27 września 2019 r. przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog – Xheni Dani, Joanna Cuper i Maksym Sytnikov – uczestniczyli w dorocznym Spotkaniu Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego (HDIM), które odbyło się w Warszawie. Nasi przedstawiciele wielokrotnie zabierali głos, podnosząc kwestie dotyczące naruszania praw człowieka w Kazachstanie, Rosji, Ukrainie, Hongkongu i Polsce, oraz przemawiając na forum kilkudziesięciu oficjalnych delegacji państw członkowskich OBWE, ekspertów, dziennikarzy i obrońców praw człowieka.

Podczas sesji dotyczącej wolności wypowiedzi i wolności mediów, nasz przedstawiciel Maksym Sytnikov wypowiedział się na temat arbitralnego zatrzymywania i ścigania karnego kazachskich dziennikarzy z Radio Liberty, Current Time i Uralsk Week, a także w sprawie nadużywania mechanizmów migracyjnych przeciwko zagranicznym dziennikarzom.

Tutaj przeczytasz pełny tekst oświadczenia Maksyma o podstawowych wolnościach w Kazachstanie

Kontynuując dyskusję na temat wolności informacji, Sytnikov wyjaśnił, w jaki sposób kazachska propaganda wpływa na międzynarodowe fora oraz odpierał bezpodstawne oskarżenia ze strony szefa delegacji Kazachstanu na na spotkaniu HDIM 2019.

Xheni Dani, przemawiająca podczas sesji roboczej w sprawie swobód podstawowych, w tym wolności zgromadzeń i zrzeszania się, zwróciła szczególną uwagę na niepokojący, rosnący wpływ wywierany przez chińskie metody represjonowania, które są często automatycznie powielane w krajach takich jak Kazachstan. Do takich środków należą: masowa inwigilacja, arbitralne zatrzymania i stosowanie siły wobec pokojowo protestujących, a także nadużywanie porozumień o ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej.

Tutaj przeczytasz pełny tekst oświadczenia Xheni o chińskich wpływach w Kazachstanie

Podczas sesji dotyczącej uchodźców, Maksym Sytnikov zwrócił uwagę na problem ukraińskiej polityki migracyjnej, bezpodstawnej odmowy udzielenia statusu uchodźcy ubiegającym się o azyl obywatelom państw autorytarnych, problem porwań oraz wydalania takich osób z terytorium Ukrainy.

Tutaj przeczytasz pełny tekst oświadczenia Maksyma na temat ukraińskiej polityki migracyjnej

W swoim oświadczeniu w sprawie niezależności sądownictwa, nasza przedstawicielka Joanna Cuper wyraziła obawy dotyczące nacisków na sędziów ze strony partii rządzącej w Polsce oraz mediów narodowych. Przedstawiła kilka przykładów spraw sędziów, przeciwko którym toczą się postępowania.

Tutaj obejrzysz wystąpienie Joanny na temat sytuacji polskich sędziów

Sprawę tortur w Kazachstanie i Federacji Rosyjskiej podniósł Maksym Sytnikov podczas sesji dotyczącej zapobiegania torturom. Nasz przedstawiciel powiedział, że władze tych krajów próbują ukryć przypadki tortur w więzieniach, zamiast je badać.

Tutaj przeczytasz pełny tekst oświadczenia Maksyma w sprawie zapobiegania torturom

Wszystkie wypowiedzi / oświadczenia przedstawicieli Fundacji Otwarty Dialog na spotkaniu HDIM OBWE 2019 można obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Ponadto, podczas spotkania HDIM 2019, Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała dwa wydarzenia towarzyszące, dotyczące wpływu chińskich metod represjonowania w obszarze OBWE oraz prześladowania sędziów i prokuratorów w Polsce.

W razie pytań prosimy o kontakt z nami: [email protected][email protected][email protected]

Przeczytaj również: