Gorące tematy:

ODF organizuje dwa wydarzenia podczas OBWE HDIM 2019

W czasie spotkania OBWE poświęconego wymiarowi ludzkiemu (ang. OSCE Human Dimension Implementation Meeting — HDIM) Fundacja Otwarty Dialog będzie obecna w Warszawie wraz z delegacją obrońców i działaczy praw człowieka. Pierwsze wydarzenie odbędzie się w środę 18 września o godz. 8:15 w sali konferencyjnej nr 1. Drugie — w czwartek 26 września, również o godz. 8:15 w sali konferencyjnej nr 1.

18 września 2019 r., godz. 8:15–9:45
Sala konferencyjna nr 1
OSCE HDIM, Warszawa

Represje społeczeństwa obywatelskiego w Chinach: model do naśladowania dla autorytarnych członków OBWE?

Tego lata zakrojone na szeroką skalę protesty w Hongkongu spędziły sen z powiek przedstawicielom władz. Podejmowane przez nich próby ich tłumienia, podobnie jak aktywne zatrudnianie ambasadorów z nadzieją na uzyskanie oświadczeń potępiających protesty ze strony europejskiej, ponownie dały wyraz wrogości chińskich władz wobec aktywizmu obywatelskiego. Społeczeństwo Hongkongu zaalarmowała kontrowersyjna ustawa o ekstradycji. Zaistniałą sytuacja nie jest zaskoczeniem, jeśli wziąć pod uwagę konsekwentne nadużywanie przez Chiny mechanizmów wzajemnej pomocy prawnej oraz czerwonych not Interpolu w celu prześladowania dysydentów.

Chińska polityka tłumienia sprzeciwu miała wpływ również na państwa członkowskie OBWE. Niektórym z nich, głównie Rosji i Kazachstanowi, nie są obce podobne formy represji wobec demonstracji antyrządowych, przez co państwa te wydają się podążać za najgorszymi praktykami Chin.

Ignorowanie przez ich władze rezolucji i zaleceń organizacji międzynarodowych, w tym samej OBWE, zagraża istniejącym ramom ochrony praw człowieka i wiarygodności porządku międzynarodowego.

Przywództwo Rosji, Kazachstanu i Turcji koncentruje się na utrzymaniu politycznego status quo za wszelką cenę, co prowadzi do lekceważenia zobowiązań międzynarodowych i podważania mechanizmów praw człowieka.

Jak zatem społeczeństwo obywatelskie może wpływać na wdrażanie zasad promowanych przez organy praw człowieka i pociągać do odpowiedzialności władze autokratyczne? W jakim stopniu demokratyczni członkowie OBWE mogą zwiększyć skuteczność ram ochrony praw i egzekwować zasady tej organizacji?

W trakcie dyskusji przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i eksperci ds. praw człowieka z różnych krajów OBWE przeanalizują charakter walki Chin ze społeczeństwem obywatelskim oraz ich coraz szersze wpływy, a także przedstawią swoje pomysły na skuteczniejszą współpracę w dziedzinie ochrony podstawowych wolności.

Mówcy:

Ralph Bunche — Sekretarz Generalny Organizacji Narodów i Ludów Niereprezentowanych (UNPO) — międzynarodowej organizacji członkowskiej, ustanowionej w celu wzmocnienia głosu niereprezentowanych i zmarginalizowanych narodów na całym świecie oraz w celu ochrony ich podstawowych praw człowieka. Przed dołączeniem do UNPO Ralph był prawnikiem w prywatnej firmie, specjalizującym się w sprawach przestępstw korporacyjnych, w tym w biznesie i prawach człowieka. Przez cztery lata prowadził misję OBWE w Kosowie oraz zespół ds. praw człowieka i praworządności. Był także dyrektorem regionalnym na teren Europy w organizacji Fair Trials, nadzorującej wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, która specjalizuje się w mechanizmach współpracy transgranicznej, takich jak Interpol, ekstradycja i europejski nakaz aresztowania. 

Dolkun Isa — przewodniczący Światowego Kongresu Ujgurów i wiceprzewodniczący Organizacji Narodów i Ludów Niereprezentowanych (UNPO). Jako student był przywódcą prodemokratycznych demonstracji na Uniwersytecie Xinjiang w 1988 r. Założył także Studencką Unię Nauki i Kultury na uniwersytecie w 1987 r., w ramach której pracował nad programami na rzecz eliminacji analfabetyzmu, promowania nauki i kierowania studentami we Wschodnim Turkiestanie. Następnie został wydalony z uczelni. Po nieustających prześladowaniach ze strony chińskiego rządu Isa uciekł z kraju w 1994 r. i ubiegał się o azyl na terenie Europy. Od 2006 jest obywatelem Niemiec. Od wielu lat przedstawia kwestie praw człowieka Ujgurów Radzie Praw Człowieka ONZ i Parlamentowi Europejskiemu, a także rządom europejskim i międzynarodowym organizacjom praw człowieka. Isa pracował też nad mobilizacją społeczności diaspory ujgurskiej, aby wspólnie bronić jej praw oraz praw Ujgurów we wschodnim Turkistanie.

Antonio Stango — Prezydent Włoskiej Federacji Praw Człowieka (FIDU). Jako politolog zajmuje się kwestiami praw człowieka od wczesnych lat 80. W 1987 roku był współzałożycielem Włoskiego Komitetu Helsińskiego. Od tego czasu kieruje wieloma organizacjami pozarządowymi i projektami międzynarodowymi. Z ramienia Międzynarodowej Federacji Helsińskiej brał udział w misjach na terenie Rumunii, Albanii, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Kirgistanu, Rosji i Tadżykistanu, a jako przedstawiciel organizacji Hands Off Cain — w czterech państwach Azji Środkowej oraz czterech w Afryce Zachodniej i Południowej. Z różnymi organizacjami pozarządowymi uczestniczył także w czterech misjach na Kubie i dwóch w irackim Kurdystanie, a w imieniu Komisji Europejskiej — w Armenii, Rosji i Tadżykistanie. W latach 2003–2006 był dyrektorem projektu „Freedom House Human Rights Training and Support Program” w Kazachstanie. Obecnie współorganizuje szereg misji informacyjnych i monitorujących prawa człowieka oraz bierze w nich aktywny udział.

Aliaskar Yerimbetov — syn więźnia politycznego Iskandera Yerimbetova. Jego ojciec został aresztowany i skazany w odwecie za działalność zawodową swojej siostry, Botagoz Jardemalie — prawnika i uchodźcy politycznego w Belgii. Yerimbetov jest przetrzymywany w Kazachstanie od listopada 2017 roku. Podczas aresztu tymczasowego był torturowany. Międzynarodowe organizacje pozarządowe uznały jego sprawę za umotywowaną politycznie, a grupa robocza ONZ ds. arbitralnych zatrzymań uznała jego zatrzymanie za niezgodne z prawem. Mimo to Iskander Yerimbetov został skazany na 7 lat więzienia.

Oguzhan Albayrak — były dyplomata, obecnie dyrektor wykonawczy organizacji Human Rights Defenders e.V. (HRD). Oğuzhan Albayrak rozpoczął swoją karierę jako przedstawiciel dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Turcji w 2009 roku. Jako młodszy dyplomata pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Dwustronnych Spraw Politycznych z Europą i Dyrekcji Generalnej ds. Unii Europejskiej. Był przydzielany do pracy w różnych ambasadach Turcji: w Kuwejcie, na Malcie, w Jerozolimie (Konsulat Generalny) i w Azerbejdżanie. Został zwolniony ze stanowiska w lutym 2017 r. w wyniku masowej politycznej czystki tureckiego rządu, skierowanej przeciwko dysydentom. Obecnie mieszka w Niemczech. HRD jest organizacją non-profit i niezależną organizacją społeczeństwa obywatelskiego, która prowadzi kampanię na rzecz obrony praw człowieka i pomocy ludziom stojącym w obliczu prześladowań na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Turcji.

Daniyar Khassenov — student i działacz z Kazachstanu, poddany politycznie umotywowanym prześladowaniom za monitorowanie pokojowych protestów, które mają miejsce w jego kraju, oraz udostępnianie w sieci informacji na ich temat. Został m.in. zatrzymany i przesłuchany przez policję, a następnie objęty nieuzasadnionym zakazem podróżowania, który uniemożliwił mu opuszczenie kraju na kilka tygodni pomimo posiadania ważnej wizy. Jego konta bankowe zostały zamrożone, a jego rodzina otrzymała liczne groźby. Obecnie przebywa poza krajem, ale jego sprawa jest nadal w toku.

Konferencję poprowadzi:

Xheni Dani — rzecznik Fundacji Otwarty Dialog. ODF to organizacja pozarządowa zajmująca się zagadnieniami praw człowieka, działająca na rzecz ich promowania oraz położenia kresu politycznie umotywowanym prześladowaniom na obszarze postsowieckim. ODF od wielu lat zajmuje się sprawami krajów takich jak Mołdawia, Ukraina, Kazachstan i Rosja, a także Azerbejdżan, Turcja oraz Polska. Fundacja organizuje misje rzecznictwa i monitorowania praw człowieka oraz pracuje w krajach OBWE, UE i Rady Europy, promując ochronę podstawowych wolności, reformę Interpolu i przyjęcie globalnej ustawy Magnickiego jako głównego narzędzia walki z bezkarnością.

26 września 2019 r., godz. 8:15–9:45
Sala konferencyjna nr 1
OSCE HDIM, Warszawa

Mowa nienawiści jako polityczna broń wymierzona w niezawisłych sędziów i prokuratorów w Polsce

Destrukcja polskiego wymiaru sprawiedliwości trwa od 2015 roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności Ministerstwo Sprawiedliwości, podejmują kroki mające na celu całkowite upolitycznienie sądownictwa i prokuratury. Działania te obejmują nie tylko zatwierdzanie niekonstytucyjnych przepisów wbrew opiniom szeregu instytucji europejskich i orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE, ale także bezprecedensowy, osobisty atak wymierzony w sędziów i prokuratorów, którzy od dwóch lat sprzeciwiają się tego typu zmianom. Osoby te są nękane postępowaniami dyscyplinarnymi, zwalniane z pełnionych funkcji i bywają obiektem internetowych kampanii nienawiści, które  jak ujawniono ostatnimi czasy – okazały się elementem znacznie szerszej nagonki zainicjowanej przez bliskich współpracowników Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro.

Sędziowie Waldemar Żurek, Piotr Gąciarek i Dariusz Mazur, a także prokurator Krzysztof Parchimowicz, bezpośrednie ofiary machiny nienawiści wprawionej w ruch przez władze najwyższego szczebla, będą prelegentami na organizowanym przez nas wydarzeniu. Zaprezentują oni kampanię nienawiści prowadzoną przeciwko nim przez głównych członków polskiego rządu. Poruszą również kwestię swoich osobistych doświadczeń wynikających ze zderzenia z coraz bardziej autorytarnym systemem. Omówią także przykłady systemowego niszczenia praworządności w Polsce, które sprawia, że niemal niemożliwe jest zachowanie niezależności, gdy jest się obiektem otwartych szykan.

Mówcy:

Waldemar Żurek — Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Laureat przyznawanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” nagrody „Best Judge” z 2016 r. Ofiara szeroko zakrojonych prześladowań i oszczerczej kampanii ze strony rządu;

Krzysztof Parchimowicz — Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, przeciwko któremu toczy się wiele postępowań dyscyplinarnych;

Dariusz Mazur — Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów „Temida”, przeciwko któremu toczy się wiele postępowań dyscyplinarnych;

Piotr Gąciarek — Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”, przeciwko któremu toczy się wiele postępowań dyscyplinarnych, a także ofiara kampanii oszczerstw zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

Wydarzenie poprowadzi Joanna Cuper, działaczka Fundacji Otwarty Dialog.

Transmisję z wydarzenia można będzie obejrzeć 26 września 2019 w godzinach 8:15 – 9:45 na stronie Fundacji Otwarty Dialog, na profilu Fundacji na FB oraz na profilu Sieci Telewizji Obywatelskich Video-KOD.

Czytaj: