Gorące tematy:

ODF sygnatariuszem listu do eurodeputowanych w sprawie przestrzeni obywatelskiej i obywatelskiego dialogu

Fundacja Otwarty Dialog, razem z organizacjami obywatelskimi z całej Europy, skierowała list do unijnych decydentów żądając, aby przestrzeń obywatelska i dialog obywatelski stanęły wysoko na liście nowych priorytetów UE.

Razem z ok. dwustoma innymi organizacjami, w liście zainicjowanym przez European Civic Forum (Europejskie Forum Obywatelskie) ODF zwraca uwagę europosłów na brakujące elementy w misjach i portfolio zarysowanych dla nowych komisarzy UE przez przewodniczącą-elekt Ursulę Von der Leyen.

List podkreśla potrzebę rozwoju obywatelskiego dialogu, zgodnie z postanowieniami artykułu 11 Traktatu o Unii Europejskiej, przypominając, że mandaty nowych komisarzy powinny pokrywać pełne spektrum narzędzi dla dialogu obywatelskiego.

Sygnatariusze listu zauważają dodatkowo, że “nie do zaakceptowania jest, aby były minister sprawiedliwości rządu Węgier otrzymał odpowiedzialność monitorowania praworządności w krajach akcesyjnych i sąsiedzkich“, gdy sam brał udział w rozmontowaniu owej praworządności w swoim kraju.

Jak nadmieniają autorzy listu, “prawdziwy dialog między instytucjami i żywym, niezależnym społeczeństwem obywatelskim jest konieczny dla otwartej przestrzeni obywatelskiej, zdrowej demokracji i silnej sprawiedliwości społecznej, jako że pozwala on ludziom organizować się oraz wzmocnia ich głosy, aby były słyszane na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Dopilnujmy, aby nominowani komisarze tego przestrzegali!“.

Więcej na temat inicjatywy można przeczytać tutaj. Pełen list wraz z listą sygnatariuszy można znaleźć tutaj.