Gorące tematy:

„Mowa nienawiści jako polityczna broń wymierzona w niezawisłych sędziów i prokuratorów w Polsce” — zapowiedź wydarzenia na OBWE HDIM 2019 w Warszawie

Destrukcja polskiego wymiaru sprawiedliwości trwa od 2015 roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności Ministerstwo Sprawiedliwości, podejmują kroki mające na celu całkowite upolitycznienie sądownictwa i prokuratury. Działania te obejmują nie tylko zatwierdzanie niekonstytucyjnych przepisów wbrew opiniom szeregu instytucji europejskich i orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE, ale także bezprecedensowy, osobisty atak wymierzony w sędziów i prokuratorów, którzy od dwóch lat sprzeciwiają się tego typu zmianom. Osoby te są nękane postępowaniami dyscyplinarnymi, zwalniane z pełnionych funkcji i bywają obiektem internetowych kampanii nienawiści, które  jak ujawniono ostatnimi czasy – okazały się elementem znacznie szerszej nagonki zainicjowanej przez bliskich współpracowników Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro.

Sędziowie Waldemar Żurek, Piotr Gąciarek i Dariusz Mazur, a także prokurator Krzysztof Parchimowicz, bezpośrednie ofiary machiny nienawiści wprawionej w ruch przez władze najwyższego szczebla, będą prelegentami na organizowanym przez nas wydarzeniu. Zaprezentują oni kampanię nienawiści prowadzoną przeciwko nim przez głównych członków polskiego rządu. Poruszą również kwestię swoich osobistych doświadczeń wynikających ze zderzenia z coraz bardziej autorytarnym systemem. Omówią także przykłady systemowego niszczenia praworządności w Polsce, które sprawia, że niemal niemożliwe jest zachowanie niezależności, gdy jest się obiektem otwartych szykan.

Transmisję z wydarzenia można będzie obejrzeć 26 września 2019 w godzinach 8:15 – 9:45 na stronie Fundacji Otwarty Dialog, na profilu Fundacji na FB oraz na profilu Sieci Telewizji Obywatelskich Video-KOD.

Czytaj sprawozdanie z wydarzenia

Zobacz również:

  1. ODF organizuje dwa wydarzenia podczas OBWE HDIM 2019
  2. HDIM 2019: Fundacja Otwarty Dialog i FIDU organizatorami wydarzenia nt. wpływu chińskich metod represjonowania w obszarze OBWE
  3. Ataki na sędziów i niezależnych prokuratorów w Polsce. Wydarzenie ODF na forum OBWE HDIM 2019
  4. Fałszywe oskarżenia szefa delegacji Kazachstanu na konferencji OBWE HDIM 2019
  5. Fundacja Otwarty Dialog na OBWE HDIM 2019

Czytaj także: