Gorące tematy:

Fałszywe oskarżenia szefa delegacji Kazachstanu na konferencji OBWE HDIM 2019

W świetle wypowiedzi Usena Suleimena, szefa delegacji Kazachstanu w ramach OBWE HDIM w dniu 16 września 2019 r. podczas sesji roboczej nr 1, w której próbował on zaprzeczyć poważnym naruszeniom praw człowieka w Kazachstanie – jak podsumował nasz przedstawiciel, Maksym Sytnikov – zniesławiając przy tym naszą Fundację, chcielibyśmy pokrótce odnieść się do oszczerczych oskarżeń, jakie padły ze strony Suleimena.

Zamiast odwoływać się do zasadności uwag przedstawionych przez naszego kolegę, Usen Suleimen zaatakował go, a jednocześnie Fundację Otwarty Dialog, zarzucając mu, że jest on opłacany przez kazachskiego biznesmena i wygnanego z kraju opozycjonistę Mukhtara Ablyazova. Jest to oczywiście nieprawda. Nasza organizacja wydała kilka oświadczeń, w których zaprzeczyła rzekomym powiązaniom z Ablyazovem, który, choć przyczynia się do rozwoju opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie, został oskarżony o sprzeciw wobec władzy autorytarnej.

Mukhtar Ablyazov jest założycielem ugrupowania pod nazwą Demokratyczny Wybór Kazachstanu (DCK), będącej wiodącym, pokojowym ruchem protestacyjnym, którego członkowie są nieustannie prześladowani na tle politycznym, co zauważył już Parlament Europejski i Departament Stanu USA.

Fundacja Otwarty Dialog rzeczywiście prowadziła w przeszłości sprawę Ablyazova w ramach swojej działalności wspierania praw człowieka, szczególnie w kontekście zapobieżenia jego ekstradycji z Francji, której odmówiono w 2016 r., argumentując tym, że jest ona motywowana politycznie i potencjalnie niebezpieczna dla jego życia. W tym samym roku spór sądowy pomiędzy Fundacją Otwarty Dialog a polskim tygodnikiem „Wprost”, który podał, że Fundacja jest finansowana przez Mukhtara Ablyazova, zakończył się skorygowaniem wypowiedzi tygodnika, który wycofał się z tych oskarżeń.

Oprócz Fundacji, takie samo stanowisko dotyczące ekstradycji Ablyazova zajęły organizacje Amnesty International i Human Rights Watch oraz wielu członków Parlamentu Europejskiego.

Obecnie czujemy się zobowiązani do wypowiadania się o sytuacji kazachskiego społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ otrzymaliśmy ponad 2 000 wniosków o pomoc od ściganych obywateli tego kraju. W naszych raportach przedstawiamy setki takich przypadków. Zarządzamy również platformą w medach społecznościowych #ActivistsNotExtremists, która zajmuje się zbieraniem informacji i udzielaniem pomocy ofiarom oskarżeń politycznych, przede wszystkim rosnącej liczbie pokojowych protestujących w Kazachstanie.

Ponadto Usen Suleimen najwyraźniej niedokładnie odniósł się do głośnej sprawy naszej prezes – Lyudmyly Kozlovskiej oraz ataków na Fundację Otwarty Dialog w Polsce, przeprowadzonych przez populistyczno-nacjonalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Także w tym przypadku zniekształcił zasadnicze fakty.

W 2018 r. polskie władze nadużyły Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)  przeciwko Lyudmyle Kozlovskiej, którą uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Jak przyznają sami przedstawiciele polskich władz, był to środek zapobiegawczy wywołany przez opublikowany na Facebooku przez jej męża artykuł o nieposłuszeństwie obywatelskim i wspieraniu przez Fundację Otwarty Dialog ruchów opozycji demokratycznej, walczących z osłabieniem niezależności sądownictwa w Polsce.

Po tym, jak zakaz wjazdu de facto zlekceważyło kilka innych państw członkowskich UE (Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Francja) i Szwajcaria, uznając go pozbawiony podstaw, Lyudmyla Kozlovska uzyskała prawo pobytu w Belgii. W kwietniu i we wrześniu 2019 r. polskie sądy uznały, że decyzja polskich władz o wydaniu jej z Polski została podjęta na podstawie „niejasnych” i „niewystarczających” informacji zgromadzonych przez służby specjalne, a wnioski, jakie wyciągnięto w oparciu o te informacje, „nie były racjonalne”. W czerwcu 2019 r. Polska usunęła zakaz wjazdu z SIS, do czego polskie władze zostały zmuszone na podstawie przepisów UE. Prokuratura prowadzi aktualnie czynności pod kątem ewentualnego nadużycia uprawnień przez polskie władze w ramach działań podejmowanych przeciwko Fundacji Otwarty Dialog.

Sprawa konfliktu pomiędzy polskimi władzami a Fundacją Otwarty Dialog została – w świetle sytuacji w Polsce – opisana w marcu 2019 r. w raporcie pt. „Kampania Prawa i Sprawiedliwości przeciwko Fundacji Otwarty Dialog” (na razie w jęz. angielskim).

W razie pytań prosimy o kontakt: [email protected]

Czytaj również: