Gorące tematy:

Żegnamy Bogusława Stanisławskiego

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci Bogusława Stanisławskiego – naszego Przyjaciela, Wielkiego Człowieka, Członka Rady Fundacji Otwarty Dialog w latach 2014-2018.

Bogusław Stanisławski był nestorem polskich obrońców praw człowieka. Współtworzył m.in. oddział Amnesty International Polska, najpierw stając na czele jego warszawskich struktur, a w latach 1999-2001 sprawując funkcję jego prezesa. W okresie PRL był związany opozycją solidarnościową; współpracował z Jackiem Kuroniem. Za swoją działalność został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wspierał demokratyczne przemiany w krajach Europy Wschodniej, Rosji, na Kaukazie i w Azji Centralnej, był wielkim przyjacielem Ukrainy i Ukraińców. Od 2015 niestrudzony i najwytrwalszy obrońca wartości europejskich i praworządności w Polsce. Żadne słowa nie są w stanie oddać jego dobroci, pasji i zaangażowania w obronie najszlachetniejszych idei i najszczytniejszych spraw, którym poświęcił swoje życie. 

Cześć Jego Pamięci!