Gorące tematy:

Polsat News: PiS przegrywa z Fundacją Otwarty Dialog

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o odmowie Lyudmyle Kozlovskiej prawa pobytu w Polsce, uznając, że wnioski, które wyciągnęła ABW, nie wypływają w sposób racjonalny z zebranych przez nią dowodów  – podaje Polsat News, powołując się na Gazetę Prawną

WSA uchylił decyzje wojewody mazowieckiego i szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z października 2018 roku i lutego 2019 roku odmawiających Ludmile Kozłowskiej długoterminowego prawa pobytu w Polsce. “Po analizie niejawnych materiałów dostarczonych przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sąd orzekł, że są one «bardzo ogólnikowe», «lakoniczne» i «niewystarczające do podjęcia decyzji o odmowie» – czytamy na stronie serwisu.

W uzasadnieniu sędzia-sprawozdawczyni WSA wskazywała na nieracjonalność wyciągniętych przez ABW wniosków. W jej opinii organ ten nie przeprowadził właściwej oceny, a wnioski, które wymienił, nie wypływają w sposób racjonalny z zebranych informacji i materiału dowodowego.

Według gazety tym samym sprawa ponownie trafi do wojewody. “Ten – na bazie orzeczenia – szefowej Fundacji Otwarty Dialog musi prawo pobytu przyznać lub w sposób bardziej wiarygodny odmowę uzasadnić. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców może z kolei wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego” – podaje dziennik.

Źródło: polsatnews.pl

Czytaj również: