Gorące tematy:

Wniosek o wyłączenie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi

29 sierpnia 2019 r. przesłaliśmy wniosek o wyłączenie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Łodzi w związku z naruszeniem przez niego art. 121 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) poprzez prowadzenie kontroli celno-skarbowych oraz postępowania podatkowego w sposób, który narusza zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie, w szczególności prowadzenie tychże postępowań pomimo uzasadnionych wątpliwości w zakresie bezstronności organu oraz dopuszczania się licznych uchybień dotyczących zachowania tajemnicy służbowej i nadużycia władzy w toku ich prowadzenia.

Wniosek dotyczy kontroli skarbowych prowadzonych wobec Fundacji i wspierającej nas spółki Silk Road Biuro Analiz i Informacji Sp. z o.o. w związku z naruszeniem tajemnicy skarbowej i powiązaniami rodzinnymi członków kierownictwa UCS.

26 czerwca 2019 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł, w którym wskazano, że szefem Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi (tak się nazywała jednostka przed reformą Krajowej Administracji Skarbowej) do 28 lutego 2017 r. był Tomasz Waszczykowski, brat byłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Ponadto Tomasz Waszczykowski do dzisiaj pracuje w Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi, kierując I Wydziałem Kontroli Skarbowej.

Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski niejednokrotnie prezentował wysoce negatywny stosunek do działań Fundacji i jej kierownictwa, latem 2017 r. zwrócił się także bezpośrednio o przeprowadzenie kontroli skarbowej wobec ODF. Pomimo faktu, że Fundacja i Spółka mają swoje siedziby w Warszawie, nasze sprawy trafiły do UCS w Łodzi.

Czytaj również: