Gorące tematy:

Pismo ws. niewyjaśnionych okoliczności śmierci Dawida Kosteckiego

Wczoraj, tj. 26 sierpnia, do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego oraz Prokuratora Okręgowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie Łukasza Osińskiego, wystosowaliśmy pismo, którego pełną treść przedstawiamy poniżej:

“Jako fundacja stająca w obronie praw człowieka oraz praworządności, jesteśmy zbulwersowani decyzją Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga o wstrzymaniu wykonania ponownej sekcji zwłok pięściarza Dawida Kosteckiego.

Wyniki ustaleń biegłego lekarza medycyny – dr Wojciecha Sadowskiego, dokonującego oględzin zwłok w celi tuż po ich ujawnieniu, budzą wątpliwości co do przyczyny śmierci opisanej w oświadczeniu Prokuratury Krajowej, tj. “samobójstwa poprzez uduszenie”, które Prokuratura Krajowa wydała już po przeprowadzeniu pełnej sekcji zwłok Kosteckiego w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie.

Decyzja Prokuratury Okręgowej, która nie bierze pod uwagę budzących wątpliwości okoliczności i śladów na ciele denata mogących wskazywać na udział osób trzecich w zgonie Dawida Kosteckiego i która dodatkowo odmawia ponownej sekcji blokuje proces wyjaśnienia faktycznych okoliczności zgonu człowieka znajdującego się w jurysdykcji władz i funkcjonariuszy państwowych, co nie wypełnia w naszej ocenie:

  • art.108 par.1 kkw – “Administracja zakładu karnego ma obowiązek podejmowania odpowiednich działań celem zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w czasie odbywania kary”,
  • art.38 konstytucji RP (“Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”),
  • art.2 pkt.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz), w którym czytamy że “prawo każdego człowieka do życia jest chronione ustawą” oraz “nikt nie może być pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę”,
  • art.6 pkt.1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP): “(…) Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia”.

Uwadze nie może również umknąć fakt ujawniony przez pełnomocnika rodziny Dawida Kosteckiego, mec. Jacka Dubois: “Pan Dawid Kostecki miał typowe urazy wynikające z ataku i obrony”. Wydaje się więc oczywiste, że do Prokuratury należy ustalenie jak powstały opisywane obrażenia i czy Dawid Kostecki przed śmiercią nie był  na przykład torturowany, czego zakazują art.40 konstytucji RP, art.3 EKPCz oraz art.7 MPPOiP.

Uważamy, że w świetle prawa i zwykłej ludzkiej przyzwoitości, władze publiczne powinny zrobić wszystko, aby ponad wszelką wątpliwość wykazać, że ich funkcjonariusze nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani pośredniej  ani bezpośredniej, za śmierć Dawida Kosteckiego. Apelujemy o przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynności, które nie pozostawią wątpliwości, że prawa człowieka nie zostały w sprawie Dawida Kosteckiego naruszone ani złamane.”

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Joanna Cuper – [email protected]