Gorące tematy:

Więzień polityczny Ablovas Dzhumayev wyszedł na wolność

20 września 2018 r. sędzia sądu miejskiego w Aktau Oralbay Nagashibayev skazał Dzhumayeva na trzy lata pozbawienia wolności za udział w czacie pokojowego ruchu opozycyjnego Demokratyczny Wybór Kazachstanu w aplikacji Telegram. Ruch ten został wcześniej uznany w Kazachstanie za nielegalny. Sąd uznał Dzhumayeva winnym „podżegania do niezgody” i „wzywania do siłowego przejęcia władzy”. W grudniu wyrok podtrzymano decyzją Sądu Apelacyjnego w Aktau.

11 lipca 2019 r. zakładzie karnym UG-157/1 w Aktau, gdzie był przetrzymywany Dzhumayev, rozpatrzono jego wniosek o zastąpienie nieukończonej części kary na karę ograniczenia wolności. Prokurator nie wyraził sprzeciwu, a sąd przychylił się do prośby Dzhumayeva. 29 lipca 2019 r. decyzja sądu weszła w życie i Ablovas Dzhumayev został zwolniony z aresztu. Pozostałą część wyroku zamieniono na karę ograniczenia wolności.

Fundacja Otwarty Dialog od samego początku śledzi motywowane politycznie prześladowania ojca czworga dzieci, Ablovasa Dzhumayeva, oraz jego rodziny. Wspólnie z Włoską Federacją Praw Człowieka monitorowaliśmy wszystkie procesy w sprawie karnej Ablovasa, informując o niej członków Parlamentu Europejskiego, delegatów Rady Europy oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ i OBWE.

14 marca 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji praw człowieka w Kazachstanie, w której wezwał władze Kazachstanu do zaprzestania wszelkich form represji politycznych w tym kraju. Parlament Europejski zażądał również natychmiastowego zwolnienia wszystkich działaczy i więźniów politycznych przebywających obecnie w aresztach, w tym Ablovasa Dzhumayeva, Mukhtara Dzhakisheva, Maksa Bokaeva, Iskandera Erimbetova, Arona Atabeka, Sanata Bukenova, Makhambeta Abzhana i Sakena Tulbayeva.

Departament Stanu USA odnotował z kolei obecność ponad 20 więźniów politycznych w Kazachstanie. W swoim corocznym raporcie na temat przestrzegania praw człowieka Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białego Domu opisało liczne przypadki łamania podstawowych praw człowieka w Kazachstanie.

Dla przypomnienia: żona Dzhumayeva, Aigul Akberdiyeva, również była ofiarą prześladowań politycznych za udział w czacie działaczy Demokratycznego Wyboru Kazachstan, gdzie zamieściła kilka wiadomości. Według śledczych Akberdiyeva wzywała w tej sposób do siłowego przejęcia władzy. W tej chwili grozi jej areszt, ponieważ sprawa karna wytoczona przeciwko niej jest nadal w toku.

Fundacja Otwarty Dialog pragnie wyrazić swoją wdzięczność członkom Parlamentu Europejskiego, delegatom Rady Europy oraz organom ONZ i OBWE za ich zdecydowane stanowisko w sprawie prześladowań politycznych Ablovasa Dzhumayeva. Tylko dzięki międzynarodowej reakcji Ablovas Dzhumayev znalazł się na wolności. Mamy nadzieję, że zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na politycznie umotywowane prześladowania żony Ablovasa Dzhumayeva, Aigul Akberdiyevej, przyczyni się do powstrzymania prześladowań działaczki.

Czytaj również: