Gorące tematy:

CKW skomentował pierwszy raport misji ODHIR/OSCE

Centralna Komisja Wyborcza Kazachstanu (CKW) nie zgadza się ze stwierdzonymi przez misję ODHIR/OSCE faktami naruszeń podczas procesu wyborczego, oświadczył wiceprzewodniczący CKW Władimir Foos na posiedzeniu 24 marca.  

Misja ODHIR/OSCE 21 marca 2011 r. opublikowała  swój raport, w którym poddała krytyce naruszenia mające miejsce w trakcie przedterminowych wyborów na prezydenta Kazachstanu.

Eksperci ODHIR/OSCE zwrócili uwagę na to, że spośród 22 pretendentów na stanowisko Prezydenta, w wyborach wezmą udział tylko czterej kandydaci. Dla niektórych przeszkodą do wzięcia udziału w wyborach stał się test znajomości języka kazachskiego. Do tej pory jest częściowo niejasne, na podstawie czego Komisja Lingwistyczna, wyznaczona przez CKW, przedstawiała swoje wnioski, ponieważ nie było ustalonych jasnych kryteriów oceny tego testu. 

Brak warunków do przeprowadzenia pełnowartościowych wyborów i krótkie terminy prowadzenia kampanii wyborczej – stały się kluczowymi przyczynami odmowy udziału w wyborach niektórych partii opozycyjnych i ich liderów.

Również Misja zwróciła uwagę na to, że  podczas przeprowadzania tych wyborów nie zarejestrowano żadnego kandydata płci żeńskiej, pomimo tego, iż czworo spośród 22 proponowanych kandydatów stanowiły kobiety.

Według obserwacji OSCE kilka skarg złożonych do CKW i sądu zostało odrzuconych lub nie przyjętych do rozpoznania. Brak było transparentności przy wydawaniu orzeczeń sądowych w sprawie skarg.  

Szczególnie Misja OSCE podkreśla, że media w Kazachstanie działają w warunkach sprzyjających autocenzurze. Oszczerstwo i zamach na honor i godność są traktowane w Republice jako czyny karalne. Przewiduje się za nie surowe środki karne. A Prezydentowi i urzędnikom państwowym kodeks karny gwarantuje szczególną ochronę. Dziennikarze i redaktorzy krytykujący władzę znajdują się pod stałym naciskiem. Kazachstan jest jednym z niewielu państw uczestników OSCE, w których do tej pory nie została uchwalona ustawa o informacjach.

Źródło: http://rus.azattyq.org/archive/news/20110324/360/360.html?id=2348481
http://www.osce.org/ru/odihr/76207