Gorące tematy:

Oświadczenie ODF: Stop legitymizowaniu faszyzacji przestrzeni publicznej

W pełni solidaryzujemy się z aktywistą obywatelskim, członkiem Obywateli RP Tomaszem Sikorą nieprawomocnie skazanym 3 lipca 2019 r. na dwa miesiące prac społecznych przez Sąd Rejonowy w Warszawie (V Wydział Karny).

Podstawą tego orzeczenia stały się postawione mu zarzuty z artykułu 222 Kodeksu Karnego – naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji w trakcie skutecznej blokady neofaszystowskiego marszu w Warszawie 1 maja 2018 r.

Zarzuty i wyrok nie mają oparcia w rzeczywistości: to pokojowo nastawiony aktywista stał się ofiarą brutalnej interwencji policji, zostając bez uzasadnionego powodu zatrzymany, skuty kajdankami i przewieziony na komisariat policji.

Sprzeciwiamy się postępującemu prawnemu sankcjonowaniu faszyzacji przestrzeni publicznej w Polsce oraz bezczynności organów władzy publicznej i organów uprawnionych do rozwiązania każdego zgromadzenia (policja, wojewoda, władze miasta), w trakcie którego dochodzi do eksponowania symboli bezpośrednio związanych z zakazanymi na mocy Konstytucji totalitarnymi ideologiami. Wyrażamy przekonanie, że właściwa reakcja władz tj. natychmiastowe rozwiązanie zgromadzenia w dniu 1 maja 2018 r., w trakcie którego na sztandarach i koszulkach uczestników widniały symbole faszystowskie odwołujące się do faszyzmu i nazizmu (ze swastyką włącznie), a jego uczestnicy nawoływali do nienawiści społecznej i rasowej, wykluczyłaby konieczność zaangażowania aktywistów społeczeństwa obywatelskiego, którzy realizowali swój obowiązek sprzeciwiając się łamaniu prawa przez środowiska nacjonalistyczne. Czynili to otwarcie, w sposób całkowicie pokojowy i pozbawiony agresji, tak fizycznej, jak i werbalnej.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, ponieważ nieprawomocny wyrok, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydał sędzia Marek Krzysztofiuk, Przewodniczący V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, nie jest jedynie stwierdzeniem rzekomej winy Tomasza, lecz zdaje się także być wyrazem społecznego i prawnego przyzwolenia na symboliczne deptanie wartości podstawowych, praw człowieka i swobód obywatelskich w Polsce przez środowiska odwołujące się do totalitarnych i ludobójczych w swej praktyce ideologii.

Występując w obronie ofiar opresyjnego działania autorytarnych reżimów postsowieckich – a w ostatnich latach również praworządności w Polsce wzywamy przedstawicieli opozycji parlamentarnej – polityków krajowych i europarlamentarzystów, instytucje europejskie, obrońców praw człowieka, prawników oraz inne osoby mogące przyczynić się do zapobiegania nadużyciom władzy w stosunku do obywateli sprzeciwiających się faszyzacji przestrzeni publicznej w Polsce, do:

– zaangażowania się w sprawy obywatelek i obywateli, mieszkańców i mieszkanek Polski mających styczność z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości z powodu swojej aktywności społecznej;

– uczestnictwa w ich procesach sądowych i monitorowania wymierzonych przeciw nim postępowań;

– publicznego zajmowania stanowisk, tak na polu krajowym, jak i europejskim, w związku z szykanami i opresjami wobec przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego;

– udzielania wszelkiej pomocy i wsparcia potrzebnej aktywistom, by chronić ich przed skutkami politycznie motywowanego nacisku, w tym wykorzystywania organów ścigania przeciw korzystającym ze swych konstytucyjnych wolności obywatelom.

Prawa człowieka i obywatela są uniwersalne i niezbywalne, a wszyscy, którzy deklarują przywiązanie do wolności i praworządności, mają szczególny obowiązek ich obrony. Ze swojej strony uczynimy wszystko, aby przypadek Tomasza Sikory nie pozostał jedynie kilkudniowym newsem w krajowych mediach.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Joanna Cuper – [email protected]