Gorące tematy:

Oficjalne oświadczenie z 3. seminarium Komisji „Prawda, sprawiedliwość i pojednanie między Rosją a Ukrainą we współpracy z Unią Europejską”

Trzecie seminarium Komisji “Prawda, sprawiedliwość i pojednanie między Rosją a Ukrainą we współpracy z Unią Europejską”, które odbyło się w dniach 2-5 czerwca 2019 r. w mieście Caen, w ramach Światowego Forum Normandia dla Pokoju, zgromadziło naukowców i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Ukrainy, Rosji i Unii Europejskiej. Tematyka seminarium koncentrowała się na praworządności i roli Unii Europejskiej w Rosji i na Ukrainie. Seminarium przyjęło dokument końcowy dotyczący społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy, Rosji i krajów europejskich.

Uczestnicy seminarium uznają, iż:

– poszanowanie norm prawa międzynarodowego, opartego na uniwersalnych wartościach sprawiedliwości i obronie praw człowieka, wymaga natychmiastowego zaprzestania prowadzenia wojny przez Federację Rosyjską w Ukrainie;

– koncepcja „suwerenności” oparta na rozumieniu prawa normatywnego jako walki o władzę, przedstawiana przez władze rosyjskie, jest sprzeczna z zasadami demokracji i praworządności, opartymi na sprawiedliwości i obronie godności ludzkiej.

Uczestnicy seminarium zalecają:

– nie wznawiać prawa do głosowania Federacji Rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy do czasu, kiedy przestanie ona naruszać normy prawa międzynarodowego, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

– poprzeć rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie sankcji europejskich za łamanie praw człowieka, przyjętą w marcu 2019 roku. W rezolucji proponuje się ustanowienie sankcji w duchu ustawy Magnitskiego, na podstawie której pociągani są do odpowiedzialności urzędnicy państwowi i oligarchowie naruszający prawa człowieka;

– stosować się do zaleceń międzynarodowej organizacji „Fundacja Otwarty Dialog” w zakresie egzekwowania ustawy Magnitskiego na całym świecie;

– stworzyć forum dialogu między ukraińskimi i rosyjskimi społeczeństwami obywatelskimi, które działałoby w sposób ciągły, w tym również w sieci internetowej.

Uczestnicy seminarium wzywają do:

– obrony tej koncepcji demokracji i praworządności poprzez jej umocnienie intelektualne i etyczne, oparte na wartościach europejskich;

– prowadzenia działań politycznych i edukacyjnych w celu wzmocnienia odporności społeczeństwa europejskiego na populizm prawicowy i lewicowy, egoizm narodowy oraz próby destrukcyjnego wpływania na świadomość zbiorową;

– uświadomienia sobie kwestii bezpieczeństwa informacji jako kluczowej misji w walce z wojną hybrydową;

– powołania, w ramach Rady Europy, komisji “Prawdy, Sprawiedliwości i Pojednania”, której celem byłaby aktualizacja informacji na temat zbrodni totalitarnego reżimu komunistycznego oraz ich potępienie, a także pomoc w pokonaniu dziedzictwa imperialistycznego;

– zwrócenia uwagi zawodowych prawników i dziennikarzy na potrzebę stworzenia skutecznego mechanizmu, którego celem byłoby postawienie przed sądem mediów i osób tworzących i rozpowszechniających tzw. fake news w celu podsycania niezgody między narodami i religiami, oraz nienawiści rasowej.

– ppracowania mechanizmów odpowiedzialności międzynarodowej, cywilnej i karnej za naruszenia umów międzynarodowych.

Żądamy:

– natychmiastowego uwolnienia Olega Sentsova, uwięzionych ukraińskich marynarzy i wszystkich więźniów politycznych;

– utworzenia, pod auspicjami Rady Europy, jednolitego rejestru dokumentującego przypadki łamania praw człowieka zgodnie z modelem i zasadą rejestracji, ustanowionymi przez Republikę Federalną Niemiec w sprawie przestępstw popełnionych w NRD.

Nasza Komisja, wraz z uczestnikami z Ukrainy i Rosji, zamierza kontynuować działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

Rosja

1) Liudmila Telen, dziennikarka;
2) Nikita Petrov, historyk, Stowarzyszenie Memoriał, Moskwa;
3) Anastasia Kirilenko, rosyjska dziennikarka mieszkająca w Paryżu;
4) Igor Eidman, rosyjski socjolog mieszkający w Niemczech;
5) Nadezhda Kutepova, prawniczka, działaczka ekologiczny w Czelabińsku, uchodźczyni we Francji.

Ukraina

1) Yevhen Hlibovytsky, ekspert ds. mediów publicznych w Ukrainie, Kijów;
2) Konstantyn Sigov, filozof, profesor Akademii Mohylańskiej w Kijowie;
3) Ojciec Georges Kowalenko, filozof, rektor Otwartego Uniwersytetu Prawosławnego św. Zofii.

Unia Europejska

1) Paola Gaffurini, Chargée de Mission, Fundacja Otwarty Dialog, Bruksela;
2) Antoine Arjakovsky, historyk, współdyrektor wydziału “Polityka i religie” w Collège des Bernardins;
3) Boris Reitchuster, niemiecki pisarz i dziennikarz, były korespondent w Rosji;
4) Nicolas Tenzer, politolog;
5) Cécile Vaissié, profesor Uniwersytetu w Rennes;
6) Galia Ackerman, pisarka, dziennikarka;
7) Julien Vercueil, ekonomista (CREE-INALCO).

Przeczytaj powiązane artykuły w prasie zagranicznej:

grani.ru
Radio Svoboda
Ukraińskie Medialne Centrum Kryzysowe