Gorące tematy:

Dyskredytacja partii opozycyjnej «Аłga!»

Komitet koordynacyjny partii «Аłga» wystąpił z wnioskiem dotyczącym wzmożenia działań dyskredytujących partię. Nieznani ludzie, podający się za pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i posiadający listy członkowskie partii, nakłaniają aktywistów do pisania pism z rezygnacją z powodu omyłkowego wstąpienia do «Аłgi». Na ludzi wywierany jest nacisk psychologiczny poprzez kierowanie gróźb pod adresem ich krewnych, w celu napisania przez członków Partii Ludowej «Аłga!» «pisma z rezygnacją».

Przy czym oryginały złożonych osobiście wniosków o wstąpienie do partii są przechowywane w biurze centralnym partii «Аłga!» w Ałmaty, które w razie konieczności zostaną przekazane do ekspertyzy w celu niedopuszczenia do dyskredytowania partii.

Źródło: http://www.algadvk.kz/txt/ru/wencountry/961/