Gorące tematy:

Debata „Polityka nienawiści i prześladowania w sferze publicznej – jak im przeciwdziałać?”

8.05.2019 r. w Warszawie zorganizowaliśmy debatę o polityce nienawiści i atakach w sferze publicznej w Polsce.

Sukces frekwencyjny wydarzenia przerósł nasze oczekiwania – publiczność wraz z przedstawicielami mediów liczyła około 100 osób, co spowodowało, że 50-os. sala pękała w szwach. Za wszelkie związane z tym niedogodności najmocniej przepraszamy, mając nadzieję, że zrekompensowała je wartość merytoryczna debaty.

Wydarzenie rozpoczęliśmy minutą ciszy pamięci profesora Karola Modzelewskiego, którego pogrzeb odbył się tego samego dnia. Otworzył je Bartosz Kramek, po czym przekazał głos moderatorom – Jackowi Szymanderskiemu i Asi Cuper. W debacie, w ramach dwóch paneli dyskusyjnych udział wzięli:

– aktywistki uliczne: Beata Geppert i Magda “Ruda” Klim,

– posłanka na Sejm RP i medioznawczyni Kornelia Wróblewska,

– adwokaci: Jarosław Kaczyński i Agata Stacewicz,

– były pracownik TVP Piotr Owczarski

oraz prezeska Fundacji “Niezapominajka” Ilona Felicjańska i działaczka ZNP Edyta Gheribi.

Ze strony publiczności głos zabrali m. in. Arek Szczurek, Bogusław Stanisławski, Mariusz Malinowski i Krzysztof Boczek.

W trakcie dyskusji przypomnieliśmy głośne przypadki mowy nienawiści w ostatnich latach, poszukiwaliśmy jej źródeł, analizowaliśmy kondycję tabloidyzujących się mediów, biliśmy się we własne piersi wskazując na przypadki agresji i pogardy widocznej także po – umownie – naszej, obywatelsko-opozycyjnej stronie barykady. Nie zapominając oczywiście także o bezprecedensowej, zinstytucjonalizowanej nagonce prowadzonej przez obóz obecnie rządzący przeciwko środowiskom, postrzeganym przez siebie jako zagrożenie bądź użyteczne politycznie obiekty ataku.

W tym kontekście staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie o skuteczne możliwości przeciwdziałania i samoobrony szczególnie dotkniętych nimi aktywistów społecznych.

Złożoność omawianego tematu powoduje, że nie umiemy dziś go podsumować. Być może natomiast pewną wskazówką i zachętą do dalszej refleksji mogą stać się słowa Marka Edelmana, które przytoczył Jacek Szymanderski: „Nienawiść jest łatwa. Miłość jest trudna i wymaga wyrzeczeń”.

Debata ta stanowiła dla nas swego rodzaju kontynuację dyskusji o konflikcie rządu ze społeczeństwem obywatelskim z września 2017 r., którą przeprowadziliśmy na Stadionie Narodowym w ramach międzynarodowej konferencji OBWE.

Zapis wydarzenia dostępny jest na stronie Video-KODu, a już wkrótce pojawi się także (w formie pociętej na poszczególne wystąpienia) na naszym fundacyjnym kanale YouTube.

Za zdjęcia dziękujemy niezawodnej Marcie Bogdanowicz i agencji East News.

Wszystkim uczestnikom i wspierającym serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach.

Zobacz pełną galerię