Gorące tematy:

Oświadczenie w sprawie zamknięcia niezależnych mediów w Kazachstanie

Szereg niezależnych mediów oraz opozycyjnych organizacji obywatelskich w Kazachstanie jest zagrożonych zamknięciem i zakazem prowadzenia działalności na terenie kraju. Prokuratura w Almaty zwróciła się do sądu z wnioskiem o uznanie ich za ekstremistyczne.

20.11.2012 prokuratura miasta Almaty wystąpiła do sądu z pozwami i wnioskami dotyczącymi organizacji obywatelskich „Khalyk Maydany” i „Alga!” oraz środków masowego przekazu – gazet „Respublika” i „Vzglyad”, kanału telewizyjnego „K+”, video portalu „stan.tv”. Prokuratura wniosła o uznanie ich za ekstremistyczne i wydanie zakazu prowadzenia działalności na terenie Kazachstanu.

Takie działania kazachskiej prokuratury są spowodowane uprawomocnieniem się w dniu 19.11.2012 roku wyroku wydanego w sprawie Vladimira Kozlova, Serika Sapargali i Akzhanta Aminova. Na podstawie wyroku sądu zostało ustalone, że działalność szeregu niezarejestrowanych organizacji obywatelskich i środków masowego przekazu w czasie zhanaozeńskich wydarzeń w 2011 roku nosiła charkter ekstremistyczny. Proces sądowy w tej sprawie został bardzo mocno skrytykowany przez międzynarodową społeczność w związku z jego politycznym charakterem.

Redakcje gazet „Golos Respubliki” i „Vzglyad” próbowały obalić oskarżenia, składając apelację od wyroku sądu pierwszej instancji w charkterze trzeciej strony, jednak sąd odmówił rozpatrzenia tych skarg.

Warto odnotować, że wnioski prokuratury zostały złożone w przeddzień rozpatrzenia przez Parlament Europejski nowej Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE i Kazachstanem.

Biorąc pod uwagę gwałtowne pogorszenie sytuacji w dziedzinie swobód politycznych i obywatelskich w Republice Kazachstanu, Fundacja „Otwarty Dialog” uważa w chwili obecnej za niemożliwe do przyjęcia podpisanie nowej umowy pomiędzy UE i Kazachstanem.

Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o odłożenie głosowania w sprawie rezolucji i zaleceniem dla Komisji Europejskiej w kwestii Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE i Kazachstanem. Apelujemy również do UE o przeprowadzenie szczegółowego monitoringu w tej sprawie.

Zwracamy się z apelem do międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka oraz rządów demokratycznych państw o wyrażenie swojego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda się nam powstrzymać nową falę nacisków, wywieranych na prawa człowieka i obywatela w Azji Środkowej.