Gorące tematy:

Członkowie PACE: Sankcje muszą być utrzymane, a „ustawa Magnitskiego” stosowana w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka na Krymie okupowanym przez Federację Rosyjską

Z okazji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) 29 członków z różnych delegacji krajowych (np. Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch i innych) oraz grup politycznych (EPP / CD, SOC, ALDE, EC i UEL) sygnowało pisemną deklarację zatytułowaną „Sankcje muszą zostać utrzymane, a “ustawa Magnitskiego” stosowana w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka na Krymie okupowanym przez Federację Rosyjską”. Deklaracja została przedłożona przez Roberto Rampi, włoskiego senatora i członka włoskiej delegacji do Rady Europy.

Członkowie PACE potępili represje wobec miejscowej ludności krymsko-tatarskiej na okupowanym przez Rosję Krymie, takie jak “naloty” na domy Tatarów przeprowadzane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) w poszukiwaniu „rzekomych członków organizacji terrorystycznych”. W tekście pisemnej deklaracji ustawodawcy odwołali się do nalotów przeprowadzonych 27 marca 2019 roku, w trakcie których aresztowano 23 osoby. Podpisując ten dokument, deputowani potępili aresztowania „dziennikarzy obywatelskich, działaczy pokojowego ruchu Solidarności Krymskiej i osób wspierających uwięzionych obywateli Ukrainy”.

Poważne obawy wyrażone zostały także w sprawie niepełnosprawnego, blisko 60-letniego działacza Edema Bekirova, który został bezprawnie zatrzymany w Symferopolu, od grudnia 2018 roku przetrzymywanego w areszcie. Prawodawcy wezwali do natychmiastowego uwolnienia Bekirova, ponieważ „cierpi on z powodu wielu chorób oraz odmawia się mu właściwej pomocy medycznej, co stanowi poważne zagrożenie dla jego życia”.

Ponad to, posłowie wielokrotnie zwrócili uwagę na trudne warunki, z którymi prawnicy broniący politycznie ściganych aktywistów i ich krewnych stale spotykają się na okupowanym przez Rosję Krymie. Członkowie PACE dodali, że groźby kierowane do prawników utrudniają wykonywanie ich zawodu i skutkują naruszeniem praw ofiar.

UE i Rada Europy mają długą historię współpracy opartej na wspólnych podstawowych wartościach praw człowieka i demokracji. Sygnatariusze tego dokumentu poparli jego treścią niedawne oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federici Mogherini, potępiając w ten sposób „narastające ograniczenia wolności słowa, religii lub przekonań, stowarzyszeń oraz prawa do pokojowych zgromadzeń na Krymie i w Sewastopolu”.

W ostatnim akapicie, posłowie wezwali do utrzymania sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i zastosowania tzw. „ustawy Magnitskiego” wobec osób odpowiedzialnych za rażące naruszenia praw człowieka na Krymie i w Sewastopolu.

Pisemna deklaracja jest wynikiem starań ODF i Włoskiej Federacji Praw Człowieka podejmowanych w trakcie wiosennej sesji PACE w celu promowania przyjęcia ustawy Magnitskiego przez Radę Europy. W tym celu, wraz z posłami PACE André Gattolinem (Francja; NR), Pieterem Omtzigtem (Holandia; EPP / CD) i Roberto Rampi (Włochy; SOC),  zorganizowano wydarzenie na temat ukierunkowanych sankcji i ich wpływu na prawa człowieka. Wśród ofiar łamania praw człowieka obecnych na konferencji znalazła się Eleonora Bekirova – córka Edema Bekirova – która przypomniała historię swojego ojca i wspomniała o 106 więźniach politycznych z Krymu oraz 24 jeńcach wojennych nielegalnie przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach.

Wcześniej, w styczniu 2019 r., PACE głosowało za rezolucją „Sergei Magnitsky, jeden z wielu – walka z bezkarnością przy pomocy ukierunkowanych sankcji”, zachęcając państwa członkowskie do włączenia mechanizmu ukierunkowanych sankcji do ich krajowego systemu prawnego.

Przeczytaj treść pisemnej deklaracji:

Przeczytaj treść rezolucji PACE:

Przeczytaj treść oświadczenia Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federici Mogherini:

Przeczytaj treść wspólnego oświadczenia w imieniu ukraińskich NGOsów: