Gorące tematy:

Członkowie PACE: „ustawa Magnitskiego” musi zostać zastosowana w odpowiedzi na prześladowania polityczne w Kazachstanie

Podczas wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) 25 członków podpisało pisemną deklarację zatytułowaną “Sankcje wynikające z ustawy Magnitskiego muszą zostać zastosowane w odpowiedzi na prześladowania polityczne w Kazachstanie” (zaktualizowaną dn. 3 lipca 2019 r.), przedłożoną przez André Gattolina, francuskiego senatora i członka francuskiej delegacji do Rady Europy. Oświadczenie zostało poparte przez główne grupy polityczne reprezentowane w PACE, takie jak ALDE, EPP / CD, UEL, SOC i EC, i obejmuje kraje europejskie takie jak Niemcy, Włochy, Belgia, Francja, Polska, kraje bałtyckie i inne.

W tekście pisemnej deklaracji posłowie wyrazili zaniepokojenie „systemowym prześladowaniem pokojowych demonstrantów, w tym tych, którzy sprzeciwiają się zmianie nazwy stolicy kraju oraz nominatowi pełniącemu obowiązki prezydenta”. Dodali, że „ponad 700 protestujących, w tym dzieci, zostało poddanych arbitralnym zatrzymaniom”.

Prawodawcy potępili także poważne ograniczenia wolności mediów, przetrzymywania i prześladowanie dziennikarek Saniyi Toiken i Svetlany Glushkovej, które relacjonowały antyrządowe wiece w kraju. Glushkova była wielokrotnie aresztowana 22 marca 2019 r., w trakcie relacjonowania demonstracji przeciwko zmianie nazwy stolicy Kazachstanu. Toiken została zatrzymany trzy razy w okresie od lutego do marca 2019 r. za unaocznianie protestów pracowników naftowych w Zhanaozen.

W oświadczeniu wspomniano o atakach na obrońców praw człowieka, takich jak przypadek Serikzhana Bilasha, „który jest zatrzymany i prawdopodobnie był torturowany, aby zeznawać przeciwko przywódcy DCK, Mukhtarowi Ablyazovowi (którego nigdy nie spotkał)” czy sprawa członków misji monitorowania praw człowieka Włoskiej Federacji Praw Człowieka. Lyudmyla Voloshyna i Valerii Iavtushenko zostali w rzeczy samej „nielegalnie wydaleni z Kazachstanu po próbie spotkania z byłym sędzią zwolnionym ze stanowiska po uniewinnieniu działaczki opozycji, Aigul Akberdievy”.

W świetle wspólnych wartości praw człowieka i demokracji ustanowionych przez Radę Europy i Unię Europejską, członkowie PACE poparli ostatnią pilną rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie poważnej sytuacji ludzi w tym kraju. W obu dokumentach posłowie podkreślili szereg głośnych przypadków więźniów politycznych skazanych na długie kary więzienia z tytułu oskarżeń o ekstremizm, takich jak Almat Zhumagulov, Kenzhebek Abishev, Aset Abishev i Ablovas Dzhumayev. Inni, jak Mukhtar Dzhakishev, Iskander Yerimbetov i Max Bokayev, których sprawy zostały podniesione przez organy ONZ ds. praw człowieka, nadal są przetrzymywani w więzieniu, a władze ignorują komunikaty ONZ.

Posłowie PACE zobowiązali się do pociągnięcia do odpowiedzialności tych urzędników odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Kazachstanie, zachęcając w ten sposób do stosowania tzw. ustawy Magnitskiego. Podczas sesji wiosennej PACE, ODF i Włoska Federacja Praw Człowieka, wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zorganizowali wydarzenie na temat stosowania ustawy Magnitskiego na obszarze Rady Europy. Uczestniczyły w nim ofiary łamania praw człowieka z różnych krajów, takich jak okupowany przez Rosję Krym, Kazachstan, Azerbejdżan, Mołdawia, Iran i Wenezuela, a także posłowie PACE André Gattolin (Francja; NR), Pieter Omtzigt (Holandia; EPP / CD) oraz Roberto Rampi (Włochy; SOC). Wcześniej, w styczniu 2019 r., PACE głosowało za rezolucją „Sergei Magnitsky, jeden z wielu – walka z bezkarnością przy pomocy ukierunkowanych sankcji”, zachęcając państwa członkowskie do włączenia mechanizmu ukierunkowanych sankcji do ich krajowego systemu prawnego.

Przeczytaj treść pisemnej deklaracji:

Przeczytaj treść rezolucji PACE:

Przeczytaj treść rezolucji Parlamentu Europejskiego:

Przeczytaj ostatnie oświadczenie ODF: