Gorące tematy:

„Polska: należy zaprzestać bezprecedensowych ataków na rządy prawa i organizacje społeczeństwa obywatelskiego”, deklarują posłowie

W dniu 12 października 2017 r. 27 członków Zgromadzenia Parlmentarnego Rady Europy(ZPRE) podpisało pisemną deklarację wzywającą do przywrócenia porządku konstytucyjnego i swobód społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Wśród sygnatariuszy są posłowie z kilku krajów europejskich, reprezentujący różne partie polityczne, m.in.: Stefan Schennach (Austria, SOC), Anne Brasseur (Luksemburg, ALDE), Paolo Corsini (Włochy, SOC), Bernd Fabritius (Niemcy EPP/CD), Philippe Mahoux (Belgia, SOC), Frank Schwabe (Niemcy, SOC) i pani Gisela Wurm (Austria; SOC).

Deklaracja koncentruje się na pogarszającym się stanie rządów prawa i prześladowaniu społeczeństwa obywatelskiego, którego kraj ostatnio doświadcza, a które zostało zainicjowane przez większość partii Prawo i Sprawiedliwość jako reakcja na krytykę instytucji państwowych. Jak przypomniało ZPRE: „Szeroko zakrojone protesty społeczne w lipcu 2017 r. doprowadziły do zawetowania przez prezydenta Dudę dwóch niekonstytucyjnych ustaw dotyczących sądownictwa. Niestety, ustawa o sądach powszechnych została przyjęta, poddając sądy pod kontrolę Ministra Sprawiedliwości. Proponowane ostatnio nowe projekty ustaw ponownie wydaje się zagrażać niezawisłości Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.”

Posłowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wezwali rząd polski do zajęcia się tą sytuacją i przynaglili go do „przywrócenia porządku konstytucyjnego i zaprzestania szykanowania społeczeństwa obywatelskiego”. W tekście deklaracji posłowie podkreślili, że niezawisłość sądownictwa jest stale zagrożona przez sytuację polityczną, która podważa rozdział władzy poprzez stosowanie kontrowersyjnych środków, takich jak pozbawienie Trybunału Konstytucyjnego „rzeczywistych uprawień kontroli sądowej”.

Pisemna deklaracja odnosi się także do ostatnich ataków na społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Jak wspomnieli sygnatariusze deklaracji, „krytyczne wobec władz państwowych organizacje społeczeństwa obywatelskiego (w tym “Obywatele RP“, “Fundacja Otwarty Dialog”, “Akcja Demokracja” i organizacje pozarządowe zajmujące się prawami kobiet) znalazły się pod presją w ostatnich miesiącach”.

Polski rząd rzeczywiście rozpoczął kampanie oczerniające oraz specjalne kontrole fiskalne i celne, skupiając się na tych organizacjach pozarządowych, które wyraziły zaniepokojenie reformą sądownictwa i legalnie uczestniczyły w protestach antyrządowych. Władze państwowe wykorzystują nawet policję, nadzór i działania prawne ograniczające działalność większości organizacji pozarządowych w Polsce.

Celem takich ataków stała się również sama Fundacja. W dniu 03.10.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował Otwarty Dialog, że Minister Spraw Zagranicznych złożył wniosek o wyznaczenie tzw. zarządu przymusowego, zastępującego obecny Zarząd. Jednocześnie 05.10.2017r., dzień po ogólnopolskich protestach na rzecz praw kobiet, policjanci weszli do biura kilku organizacji walczących o prawa kobiet (lokalne biura Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenia Baba) i zajęli ich dokumentację, komputery i dyski twarde w związku z ich poprzednimi działaniami.

Członkowie ZPRE wyrażają swoje poparcie dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i domagają się od rządu działań z poszanowaniem konstytucji i wolności słowa.

Przeczytaj pełny tekst Pisemnej Deklaracji:

Zobacz nasze oświadczenie: