Gorące tematy:

ODF w Radzie Europy w sprawie demontażu niezawisłości sądownictwa w Polsce i masowych aresztowań w Kazachstanie

Z okazji letniej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) delegacja działaczy społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Fundacja Otwarty Dialog (ODF) odbyła szereg dwustronnych spotkań z członkami PACE i Stałymi Przedstawicielstwami Organizacji.

Podczas sesji przedstawiciele delegacji wyrazili poważne obawy dotyczące demontażu sądownictwa i łamania praworządności w Polsce, a także pogwałcenia prawa do pokojowych zgromadzeń i bezprawnych uwięzień w Republice Kazachstanu.

Zobacz pełną galerię

O niekonstytucyjnym niszczeniu demokratycznych instytucji i praw obywatelskich w Polsce mówił Bartosz Kramek, Przewodniczący Rady ODF oraz polscy działacze ruchu ulicznego Arkadiusz Szczurek i Julie Walecka. Od lipca 2017 roku są aktywnie zaangażowani w organizację antyrządowych protestów przeciwko atakom na niezawisłość sądownictwa oraz stale wspomagają liczne inicjatywy organizacji społeczeństwa obywatelskiego takich jak OSA (Obywatele Solidarnie w Akcji), Obywatele RP, Straż Obywatelska, ODnowa (Nowa Obywatelska Demokracja) i Klub OKO (Otwarty Klub Obywatelski).

Z przedstawionym problemem ataku na sądownictwo zapoznali się prawodawcy z różnych delegacji krajowych, takich jak Wielka Brytania, Francja, Islandia, Szwecja, Holandia i Niemcy oraz Stałe Przedstawicielstwa. W szczególności państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zaproszone do działania w obronie rządów prawa w Polsce, aby powstrzymać dążenia rządu PiS do podporządkowania sądów swojej władzy wykonawczej i zapobiec uchwaleniu nowej ustawy o polskim Sądzie Najwyższym, która odesłałaby w stan spoczynku około 40% sędziów i powołała nowych na powstałe wakaty.

Delegaci podkreślili konieczność poparcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Polskę, które Komisja Europejska wszczęła przeciwko ustawie dotyczącej polskiego Sądu Najwyższego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, oraz potrzebę, aby Rada głosowała nad wnioskiem Komisji, aby powołać się na procedurę przewidzianą w art.7 przeciwko Polsce. Oczekuje się, że szkodliwa ustawa wejdzie w życie na początku lipca z nieodwracalnymi konsekwencjami dla niezależności sądownictwa i powstania nie liberalnych demokracji w Unii Europejskiej. W związku z tym, ODF wezwała parlamentarzystów państw członkowskich UE do utrzymania wspólnego frontu z Radą i Komisją Europejską, aby zapobiec zwrotowi ku autorytaryzmowi w samym sercu Europy.

Julie Walecka, Bartosz Kramek i Arkadiusz Szczurek podali konkretne przykłady tego, w jaki sposób polskie władze stosują coraz więcej form niekonstytucyjnych nacisków na społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe (takie jak Fundacja Otwarty Dialog i Wolni Obywatele RP) oraz przedstawicieli sądownictwa. Wyjaśnili, że takie naciski przybierają formę zawłaszczania niezależnych sądów dla celów politycznych, prześladowania środowisk obywatelskich za działania antyrządowe i wyciszania mediów, które upubliczniają informacje niewygodne dla elity rządzącej.

Od początku wielkich protestów w obronie sądownictwa w Polsce, Fundacja była promotorem projektu rezolucji pt. “Swobody obywatelskie w Polsce, na Ukrainie i w Republice Mołdawii muszą być zachowane“, potępiającej kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w trzech wyżej wymienionych krajach. Mamy nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony w ramach raportu przygotowywanego przez Komitet Monitorujący przy PACE: “Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce“.

Paola Gaffurini, rzecznik ds. praw człowieka w ODF, poinformowała członków PACE i europejskich dyplomatów o najpilniejszych przypadkach naruszeń praw człowieka w Republice Kazachstanu. Przy tej okazji, Fundacja zwróciła uwagę na wyniki wspólnego programu “Wsparcie władz Kazachstanu w zakresie poprawy jakości i skuteczności kazachskiego wymiaru sprawiedliwości”, podkreślając niepokojące braki w kazachskim wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych.

W szczególności, ODF zwróciło uwagę Rady Europy na systematyczne stosowanie tortur w zakładach karnych i bezkarność osób łamiących prawa człowieka. Poruszono także indywidualne przypadki więźniów politycznych, takich jak Maks Bokayev, Aron Atabek, Mukhtar Dzhakishev, Iskander Yerimbetov i niedawno wydany Kazachstanowi przez władze Kirgistanu bloger Muratbek Tungishbayev.

Wyrażone zostały również obawy w związku z łamaniem prawa do pokojowych zgromadzeń oraz epizodami z 10 maja i 23 czerwca, które doprowadziły do ​​prześladowania ponad 140 protestujących domagających się bezpłatnej edukacji, uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania tortur. W odpowiedzi na apel, 22 członków PACE podpisało pisemną deklarację zatytułowaną “Prześladowania polityczne nadszarpują zaufanie kazachskiego wymiaru sprawiedliwości“. Szczegółowy opis sytuacji można znaleźć tutaj.

Zobacz także:

Czytaj nasze oświadczenia:

  1. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 21.07.2017 r. ws. demontażu rządów prawa w Polsce
  2. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 23.07.2017 r.
  3. Oświadczenie ws. decyzji Prezydenta RP z dn. 24 lipca 2017 r. ws. reformy sądownictwa
  4. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 31.07.2017 r. (finansowanie i darczyńcy, czyli o sorosach słów parę)
  5. Oświadczenie Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej z dn. 17.08.2017 r.