Gorące tematy:

Europo, nie odpuszczaj!

“Tak jak w 1980 roku nie mogło być wolności bez solidarności, dziś nie może być wolności bez rządów prawa!” – były prezydent Lech Wałęsa apeluje do Komisji Europejskiej w sprawie reformy Sądu Najwyższego w Polsce, która wejdzie w życie 3 lipca 2018 roku.

Dwie największe partie opozycyjne w Parlamencie – Platforma Obywatelska i .Nowoczesna – również wystąpiły z inicjatywą odwołania się do Komisji Europejskiej w celu podjęcia działań blokujących ustawę o Sądzie Najwyższym.

Artykuł na temat zapowiedzi takich działań, a także treść apelu Lecha Wałęsy, znajdują się w załączniku do tego artykułu zatytułowanym “Partie opozycyjne i Lech Wałęsa apelują do Komisji Europejskiej”.

W ostatni poniedziałek, prodemokratyczne organizacje opozycji ulicznej w Polsce, społeczności polonijne na całym świecie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Otwarty Dialog, zaapelowały do ​​Komisji Europejskiej o podjęcie odpowiednich działań. List zainicjowany przez Wolne Sądy – organizację, która w lipcu zeszłego roku wraz z Akcją Demokracja poprowadziła masowe protesty ludności polskiej w całym kraju w obronie niezależności sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego – został właśnie opublikowany i jest głosem polskiego społeczeństwa obywatelskiego w walce o przestrzeganie rządów prawa w Polsce jako normy dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Treść listu dostępna tutaj.

List jest również dostępny w wersji PDF w załączniku do artykułu zatytułowanego “Europo, broń polskiego Sądu Najwyższego!”

Jako organizacja pozarządowa nieustannie atakowana przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości za nasze działania mające na celu obronę polskich rządów prawa i praw społeczeństwa obywatelskiego, wzywamy wszystkich, którzy mogą przyczynić się do rozpowszechnienia apelu polskich demokratów zatroskanych o dobro Polski od listopada 2015 roku podlegającej rządzącej partii i, skutkiem tego, coraz mniej przypominającej państwo prawa a coraz bardziej kraj autorytarny. Wierzymy, że masowa międzynarodowa interwencja i wsparcie z wielu kierunków, w tym mediów, doprowadzi do zaangażowania Komisji Europejskiej w obronę polskiego Sądu Najwyższego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

Ta inicjatywa środowisk pro-demokratycznych jest ważna i ważne jest, aby uzyskała ona rozgłos i wsparcie ze strony różnych partii, ponieważ dowiadujemy się, że sama Unia Europejska zaczyna dzielić się w kwestii uznania potrzeby nacisku na polski rząd poprzez zastosowanie przeciwko niej procedury z tytułu Artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Obawiamy się, że odsunięcie debaty na temat rządów prawa na najwyższych europejskich poziomach o kilka tygodni lub nawet miesięcy (w tym dyskusję i podjęcie odpowiednich działań w celu zablokowania wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 15 lipca 2018 roku) będzie miało niszczycielskie i nieodwracalne skutki nie tylko dla polskiej demokracji, ale także dla samej Unii Europejskiej. Więcej szczegółów na temat tej sprawy można znaleźć w artykule.

W związku z apelami wielu osób i społeczności, 4 czerwca 2018 roku, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie, odbyły się pikiety pod hasłem “Europo, nie odpuszczaj!”. Tego dnia, w samo południe, dwudziestu Polaków manifestowało w tej sprawie również przed budynkiem Komisji Europejskiej w Brukseli.

Photo: Jagoda Bojkiv

Polecamy również przeczytanie miażdżącego sprawozdania Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ws. polskiej reformy sądownictwa. Tomasz Skory z TVN24 pisze:

“Rada Praw Człowieka ONZ opublikowała właśnie raport przygotowany przez Diego Garcia-Sayana, oceniający niezależność polskiego sądownictwa, który zostanie oficjalnie przedstawiony za dwa tygodnie podczas sesji w Genewie, ale już dziś możemy mówić o dużym wstydzie – raport miażdży polską reformę sądownictwa”.

Tekst raportu zatytułowany “RAPORT ONZ” jest dostępny w załącznikach.

Źródło: odf.prowly.com

Pobierz załączniki: