Chronologia sprawy Kozlovskiej [aktualizacja]

  • 21.11.2018
  • Autor: Redakcja serwisu

Jest to niepełny harmonogram wydarzeń poprzedzających wydalenie z UE Lyudmyly Kozlovskiej, Prezes Fundacji Otwarty Dialog. Ta lista będzie aktualizowana wraz z rozwojem wydarzeń.

21.07.2017 - Bartosz Kramek, mąż Lyudmyly Kozlovskiej, publikuje post na temat obywatelskiego nieposłuszeństwa na swoim prywatnym koncie na Facebooku.

27.07.2017 - Na wniosek Ministra Koordynatora ds. Służb Specjalnych przy Ministrze Spraw Zagranicznych rozpoczyna się seria prób cenzurowania i przejęcia kontroli nad Fundacją, począwszy od formalnego wniosku o usunięcie  z Facebooka postu Bartosza Kramka oraz wszelkich jego udostępnień.

7.08.2017 - Władze fiskalne uruchamiają specjalną kontrolę skarbową i celną w Fundacji Otwarty Dialog na podstawie bezpośredniej prośby MSZ (pomimo faktu, że różne - nie pozostawiające wątpliwości - kontrole, zostały już przeprowadzone w poprzednich latach). Kontrola przeprowadzana jest w niespotykany dotąd sposób - naloty na biura Fundacji i wielokrotne przesłuchiwanie pracowników ODF, co znacząco utrudnia pracę ODF.

3.10.2017 - ODF dowiaduje się, że Minister Spraw Zagranicznych, który nie wymusił na Bartoszu Kramku usunięcia wpisu na Facebooku, złożył wniosek o wprowadzenie zarządu komisarycznego do Fundacji. Wniosek ten zostaje odrzucony przez sąd 7 grudnia, a następnie również w kwietniu 2018 r.

Prawicowi dziennikarze i politycy otwarcie dyskutują o deportacji Lyudmyly Kozlovskiej jako możliwego środka przeciwko ODF.

01.03.2018 - Lyudmyla Kozlovska składa wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

24.04.2018 - 34 organizacje pozarządowe na całym świecie podpisują apel w obronie prześladowanych organizacji obywatelskich w Polsce, w tym ODF.

18.07.2018 - Lyudmyla Kozlovska otrzymuje odpowiedź z Urzędu Województwa Mazowieckiego informującą ją, że część jej akt dotyczących pobytu stałego została utajniona.

13.08.2018 - Lyudmyla Kozlovska przybywa na lotnisko w Brukseli lotem z Kijowa. Zostaje zatrzymana przez belgijską policję graniczną i poinformowana, że ​​została umieszczona w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) na najwyższym poziomie alarmowym, co oznacza, że ​​nie może wjechać do strefy Schengen. 15 godzin po zatrzymaniu, po otrzymaniu potwierdzenia od władz polskich, że ostrzeżenie SIS rzeczywiście jest w mocy, belgijska policja deportuje Lyudmylę z powrotem do Kijowa.

14.08.2018 - 11.09.2018 - Lyudmyla zostaje zmuszona do pozostania na wygnaniu w Kijowie, nie może wrócić do domu do męża w Polsce ani do swojego drugiego domu i biura w Brukseli w Belgii. W Kijowie jest stale śledzona przez nieznane osoby - prawdopodobnie służby bezpieczeństwa państw postsowieckich (Mołdawii i/lub Kazachstanu). Obawiając się o swoje bezpieczeństwo, jest zmuszona co kilka dni zmieniać miejsce zamieszkania, pozostając w wynajętych pokojach i apartamentach.

Sprawa Ludmiły wzbudza oburzenie wśród ekspertów, polityków oraz w mediach na całym świecie. Sytuację opisują media na całym świecie, w tym Washington Post, Daily Mail, New York Times (już niedostępny), ABC News (artykuł już niedostępny), Politico Europe (wielokrotnie), EurActiv (również tutaj) i wiele innych.

22.08.2018 - Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydaje oświadczenie w sprawie nadużywania SIS przez Polskę.

23.08.2018 - Przewodniczący ALDE, Guy Verhofstadt, wyraża na Twitterze swoje oburzenie w tej sprawie i wysyła list do Komisji Europejskiej w imieniu swojej grupy w Parlamencie Europejskim, domagając się śledztwa w sprawie ewentualnego nadużywania SIS przez Polskę.

27.08.2018 – Ukraińskie organizacje praw człowieka wydają wspólne oświadczenie w sprawie wpisania Lyudmyly Kozlovskiej do SIS.

30.08.2018 - Dr Evelien Brouwer z Amsterdam Open University publikuje analizę prawną potwierdzającą nadużywanie SIS przez polskie władze oraz niezgodność polskiego prawa z rozporządzeniem SIS II.

11.09.2018 - Na wniosek Bundestagu Lyudmyla Kozlovska może wjechać na terytorium Niemiec na podstawie specjalnej wizy wydanej "w interesie narodowym" przez władze niemieckie.

13.09.2018 - Lyudmyla Kozlovska przemawia podczas debaty panelowej w Bundestagu w sprawie demontażu rządów prawa w Polsce i na Węgrzech. Jej pojawienie się powoduje dyplomatyczny spór między Polską a Niemcami, MSZ wzywa ambasadora Niemiec do złożenia wyjaśnień, a prezydent Andrzej Duda odbywa osobistą rozmowę w tej sprawie z prezydentem Steinmeierem.

26.09.2018 - Lyudmyla Kozlovska przemawia na otwartej sesji ALDE w Parlamencie Europejskim (pełne nagranie) po otrzymaniu wizy belgijskiej na wniosek posłów Parlamentu Europejskiego  Guya Verhofstadta (ALDE), Rebeccy Harms (Zieloni) i Michała Boni (PPE) ), wywołując po raz kolejny oburzenie w Polsce. MSZ wezwało ambasadora Belgii w celu złożenia wyjaśnień.

26.09.2018 - The New York Times demaskuje szybko rozprzestrzeniające się w Internecie zdjęcie Lyudmyly Kozlovskiej z Georgem Sorosem, które amerykańska prawica umieszcza w sieci w czasie przesłuchań sędziego Sądu Najwyższego - Bretta Kavanaugh twierdząc, że kobietą na zdjęciu jest Dr Christine Blasey Ford. Zdjęcie zostaje udostępnione w mediach społecznościowych i na prawicowych stronach internetowych co najmniej 100 000 razy.

04-06.10.2018 - Lyudmyla Kozlovska przewodniczy delegacji ODF do Londynu, a rząd brytyjski potwierdza ważność jej długoterminowej wizy wydanej pomimo zakazu SIS. Delegacja spotyka się m.in. z Laurentem Pechem, kierownikiem Departamentu Prawa i Polityki na Uniwersytecie Middlesex, Edwardem Lucasem, ekspertem w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i felietonistą w The Times, Jamesem Nixeyem, szefem programu Rosja i Eurazja w Chatham House oraz Anne Applebaum, dziennikarką i laureatką nagrody Pulitzera. Wiceminister Spraw Zagranicznych Polski zapoczątkowuje dyplomatyczną kłótnię w tej sprawie na Twitterze, domagając się od Biura Zagranicznego, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce i Zastępcy Sekretarza Zagranicznego potwierdzenia zaufania do polskich działań kontrwywiadu. Władze brytyjskie ignorują jego prośbę.

08.10.2018 - Po otrzymaniu wizy od władz francuskich, Lyudmyla Kozlovska przemawia na dwóch wydarzeniach w Radzie Europy. Starszy urzędnik MSZ obecny na jednym z wydarzeń stara się bronić działań polskiego rządu, wymieniając problemy jakich rząd doświadcza w związku z Kozlovską, w tym "publikowanie antyrządowych treści i prowadzenie działań politycznych skierowanych przeciwko obecnemu rządowi polskiemu". MSZ rezygnuje z wezwania francuskiego ambasadora do złożenia wyjaśnień.

11.10.2018 - Grupa ALDE w Parlamencie Europejskim przedkłada drugie pismo do Komisji Europejskiej, domagając się podjęcia działań w sprawie zakazu Schengen i wzywając Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybień, jakich dopuściła się Polska na podstawie "niedopełnienia obowiązków wynikających z Traktatu".

22.11.2018 – Lyudmyla Kozlovska przemawia w brytyjskiej Izbie Gmin w panelu dyskusyjnym na temat rządów prawa w Polsce i na Węgrzech, zorganizowanym przez Centrum Polityki Zagranicznej.

23.11.2018 – Lyudmyla Kozlovska przewodniczy panelowi "Zmieniająca się rola parlamentów w obronie praw człowieka i praworządności" na forum ONZ poświęconym prawom człowieka, demokracji i praworządności.

11-12.2018 – Lyudmyla Kozlovska została zaproszona do przemawiania we włoskim Senacie, w parlamencie Austrii, na Sorbonie w Paryżu oraz podczas wydarzenia parlamentarnego na Węgrzech.