Gorące tematy:

Informacja ws. wyników kontroli skarbowej i śledztwa ABW

W odniesieniu do informacji, które ukazały się w prasie w piątek, 23 listopada 2018, Fundacja Otwarty Dialog (ODF) pragnie wyjaśnić i zdementować krążące nieścisłości, pogłoski oraz pomówienia.

 1. ABW nie weszło do żadnego z biur ODF, nikt z przedstawicieli, pracowników ani współpracowników nie został też zatrzymany. Fundacja nie otrzymała też żadnej informacji o wszczęciu śledztwa – dowiedzieliśmy się o nim z mediów.
 2. Zupełnie nieprawdziwe są sugestie, podane przez ABW w informacji opublikowanej przez PAP, że ODF lub jeden z darczyńców Fundacji – firma Silk Road, należąca do Przewodniczącego Rady Fundacji Bartosza Kramka – ukrywa środki w rajach podatkowych, pierze brudne pieniądze lub ma związki z podejrzanymi biznesami, co miałoby sugerować “przestępcze pochodzenie środków”.

Sugestie te są dokładnie tym – sugestiami. Mają na celu zniszczyć dobre imię Fundacji, mimo braku pokrycia w faktach. Oświadczenie ABW nie zawierało żadnych oskarżeń o złamanie konkretnego prawa, a jedynie hipotezy i spekulacje, przedstawione z użyciem terminów, mających budzić negatywne emocje u odbiorcy: raje podatkowe, Panama Papers, przestępcze dochody, wirtualne biura.

Przypominamy, że żadne z “oskarżeń” ABW nie odnosi się do jakiejkolwiek nielegalnej działalności:

 • Nie ma prawa zakazującego finansowania fundacji przez osoby zasiadające w jej władzach.
 • Nie ma prawa zakazującego prowadzenia interesów z podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w wirtualnych biurach w Wielkiej Brytanii (co więcej, tego typu biura są normą w wielu branżach, np. IT).
 • Nie ma prawa zakazującego prowadzenia interesów z firmami zarejestrowanymi ani na Seszelach, ani w Belize, ani w Panamie. Podobnie też jest z firmami figurującymi w tzw. Panama Papers – w dokumentach tych znajdują się dane ponad 200 tys. firm z całego świata. Jedyne, co je łączy, to korzystanie z usług doradczych niegdyś jednej z największych firm doradztwa finansowego, Mossack Fonseca. Przy ilości zagranicznych kontrahentów (głównie w branży nowych technologii), których miała na przestrzeni lat firma Silk Road Bartosza Kramka, nie trudno o przynajmniej jedną z każdego z wymienionych krajów, a tym bardziej o podmiot znajdujący się w dokumentacji (cokolwiek to znaczy) w tzw. Panama Papers.
 1. Suma 715 160 złotych z tytułu nieuiszczonych podatków, której domaga się od Fundacji Urząd Celno-Skarbowy (UCS) w Łodzi, dotyczyć ma podatku dochodowego od osób prawnych CIT.

  Fundacja Otwarty Dialog nie jest jednak podmiotem komercyjnym, tylko organizacją non-profit. Zgodnie z ustawą nie płaci podatku dochodowego z uwagi na korzystanie z przysługujących jej zwolnień podatkowych z tytułu zajmowania się określonymi celami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

  UCS w Łodzi stwierdza w raporcie, że statutowym celem fundacji jest „obrona praw człowieka oraz wspieranie demokracji i rządów prawa”, i że ODF faktycznie te cele realizuje. UCS stwierdza jednak, że cele te nie mieszczą się natomiast w katalogu celów określonych w ustawie.

  Przypominamy, że Fundacja realizuje te cele już od 10 lat, co roku składając sprawozdanie finansowe z ich realizacji. Fundacja przeszła już też pozytywnie liczne kontrole w ubiegłych latach, w tym specjalny proces weryfikacji, przeprowadzony w celu wydania pozwolenia na dostarczanie kamizelek kuloodpornych i hełmów na pomoc Ukrainie. Żadne organy nie miały zastrzeżeń co do działalności Fundacji, w tym przysługującego jej zwolnienia z podatku dochodowego, aż do czasu aktualnej kontroli, rozpoczętej w 2017 r.  na zlecenie MSZ (która z kolei nastąpiła na żądanie koordynatora służb specjalnych) pod rządami PiS (nieśmiało przypominamy również, że w normalnym państwie prawa kontrole celno-skarbowe nie są wykonywane wobec przeciwników rządu na zlecenie ministrów).

Oskarżenia kierowane w kierunku Fundacji przez organy aparatu państwowego podporządkowanego rządzącej partii PiS traktujemy zarówno jako bezpodstawne, kuriozalne, jak i noszące znamiona pomówienia.

Oświadczenie ABW, niezawierające żadnych faktów, a jedynie oczerniające sugestie, zostało przekazane PAP nie przypadkiem w dniu, gdy miał się ukazać krytyczny wobec wyniku kontroli UCS artykuł Onet.pl. Szkodzi ono dobremu imieniu Fundacji jak i firmy Silk Road, i może odbić się negatywnie na działalności obu podmiotów. W związku z powyższym Fundacja jak i Bartosz Kramek rozważają podjęcie działań prawnych w związku z pomówieniem, celowym wyrządzeniem strat wizerunkowych i finansowych, naruszeniem tajemnicy skarbowej i przekroczeniem uprawnień przez Mariusza Kamińskiego – Ministra Koordynatora Służb Specjalnych i jego współpracowników.

Co więcej, pragniemy po raz kolejny przypomnieć tło całej nagonki przeciwko naszej Fundacji. Represje ze strony władz zaczęły się zaraz po publikacji tekstu Bartosza Kramka, nawiązującego do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec łamiących polską konstytucję większości parlamentarnej, rządu i prezydenta. Pierwszym atakiem była próba cenzury ze strony MSZ pod rządem Witolda Waszczykowskiego, w postaci żądania usunięcia tekstu, a następnie próba przejęcia przez MSZ kontroli nad Fundacją. Wnioski zostały oddalone przez sąd. To szef MSZ zlecił również Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie kontroli skarbowej w ODF.

Ostatecznie, z UE została wydalona Prezes Fundacji Lyudmyla Kozlovska, co zostało de facto potraktowane przez liczne kraje UE, ekspertów, światowe media i prominentne postacie życia publicznego jako nieuzasadnione nadużycie władzy przez PiS wobec krytyków rządu. B. Premier Belgii i szef frakcji ALDE w Parlamencie Europejskim, Guy Verhofstadt, dwukrotnie wystąpił w imieniu swojej frakcji do Komisji Europejskiej o wszczęcie śledztwa w sprawie możliwego naruszenia przez Polskę prawa i traktatów UE. Aktualne represje są więc spodziewanym, następnym krokiem w walce PiS z organizacją, którą traktują – z nadal niejasnych powodów – jako poważne zagrożenie dla swojej władzy, co wprost przyznał, w dwóch wywiadach (RadioZet i Dziennik Gazeta Prawna), minister Witold Waszczykowski.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Marcin Mycielski
Dyrektor ds. Public Affairs
Fundacja Otwarty Dialog
tel. +32 488 884 161
e-mail: [email protected]