Gorące tematy:

“Rząd przeciw praworządności, społeczeństwu obywatelskiemu i niezależnym mediom w Polsce” – Zaproszenie na wydarzenie Zjednoczenia Parlamentarnego Rady Europy

Fundacja Otwarty Dialog, we współpracy z członkami Zjednoczenia Parlamentarnego Rady Europy Petrą De Sutter (Belgia, SOC) i Frankiem Schwabe (Niemcy, SOC) z przyjemnością zapraszają do udziału w wydarzeniu “Rząd przeciw praworządności, społeczeństwu obywatelskiemu i niezależnym mediom w Polsce”, które odbędzie się we wtorek, 23 stycznia 2018 roku, w godzinach 13.00-14.00, w siedzibie Rady Europy, w sali 11 – Palais.

Seminarium będzie poświęcone roli Rady Europy i jej narzędziom przeciwdziałającym dalszemu upośledzaniu społeczeństwa obywatelskiego i naruszeniom praworządności. Udział wezmą działacze obywatelscy, członkowie Zjednoczenia Parlamentarnego Rady Europy oraz niezależni dziennikarze z Polski i przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy.

Sytuacja rządów prawa w Polsce budzi coraz większe obawy, ze względu na ostatnie wydarzenia, które poważnie ją osłabiły. Jak przypomniano w pisemnej deklaracji podpisanej przez 27 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniu 12 października 2017 roku, w Polsce od lipca 2017 roku, organizacje społeczeństwa obywatelskiego krytyczne wobec władz państwowych (np. Obywatele RP, Komitet Obrony Demokracji, Fundacja Otwarty Dialog, Akcja Demokracja, Obywatele Solidarnie w Akcji, organizacje pozarządowe zajmujące się prawami kobiet i wiele innych) zostały poddane bezprecedensowej presji ze strony rządu ze względu na ich udział w protestach mających na celu obronę rządów prawa i Konstytucji w 2017 roku.

Takie protesty stanowiły reakcję na ataki na niezawisłość sądownictwa i bezstronność sędziów, upośledzone przez projekty ustaw przedstawione przez większość parlamentarną pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości, co podkreślił również sprawozdawca Bernd Fabritius w sprawozdaniu przegłosowanym przez Zjednoczenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 11 października 2017 roku. Co ważniejsze, ostatnie zmiany sądowe mogą głęboko upolitycznić organy sądowe i zawiesić prawa do głosowania w Radzie UE.

Wykorzystanie policji, inwigilacji, specjalnych kontroli skarbowych i celnych, nielegalnych zatrzymań działaczy, państwowych kampanii zniesławiających media i nowej ustawy o publicznych zgromadzeniach, a także nowych mechanizmów, które centralizują i narzucają ideologiczne kryteria co do sposobu finansowania organizacji obywatelskich, poważnie wpływają na aktywność społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W najgorszych przypadkach istnieje ryzyko zawieszenia organów statutowych organizacji pozarządowych i powołania zewnętrznych zarządów komisarycznych.

Podobne ataki są skierowane przeciwko krytycznym mediom prowadzącym dochodzenia dotyczące różnych nieprawidłowości i skandali instytucji państwowych. Nacisk na wydawców i dziennikarzy wywiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz inne agencje rządowe.

Jak pokazują ostatnie środki dyscyplinarne nałożone na Polskę przez UE, obecna sytuacja i proponowane reformy stanowią poważne zagrożenie dla rządów prawa i niezależności organów sądowych w Polsce. Obowiązkiem organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie jest, aby ich głos był słyszalny w podobnych sytuacjach.

W wydarzeniu wezmą udział:

  • Petra De Sutter (Belgia; Grupa Socjalistyczna), członek Zjednoczenia Parlamentarnego Rady Europy;

  • Frank Schwabe (Niemcy; Grupa Socjalistyczna), członek Zjednoczenia Parlamentarnego Rady Europy;

  • Lyudmyla Kozlovska, Prezes Fundacji ‘Otwary Dialog’;

  • Paweł Kasprzak, lider “Obywateli RP” (ruch obywatelski);

  • Antonio Stango, przewodniczący “Włoskiej Federacji Praw Człowieka”;

  • Anna Prus, aktywistka społeczeństwa obywatelskiego, “Ogólnopolski Strajk Kobiet”;

  • Marcin Wyrwał, dziennikarz portalu ‘Onet.pl’.

Kontakt:
Paola Gaffurini, Advocacy Officer
E-mail: [email protected]