Gorące tematy:

Członkowie Zjednoczenia Parlamentarnego Rady Europy inicjują projekt rezolucji w sprawie ochrony wolności obywatelskich w Polsce, Mołdawii i na Ukrainie

Podczas ostatniej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) w dniu 26 stycznia 2018 r., trzydziestu członków RE podpisało projekt rezolucji wzywający do wzmocnienia wysiłków mających na celu promowanie i ochronę praworządności oraz poszanowanie swobód obywatelskich w Polsce, Ukrainie i Republice Mołdawii.

Kilku członków PACE, w tym główny autor rezolucji Alexander Dundee (Zjednoczone Królestwo, EC) oraz sygnatariusze Boriss Cilevičs (Łotwa, SOC), Nicole Duranton (Francja, EPP / CD), George Foulkes (Wielka Brytania, SOC), Mogens Jensen (Dania, SOC), Josip Juratovic (Niemcy, SOC), Florian Kronbichler (Włochy, SOC), Ana Catarina Mendes (Portugalia, SOC), Ria Oomen-Ruijten (Holandia, EPP / CD), Azadeh Rojhan Gustaffson (Szwecja, SOC), Olena Sotnyk (Ukraina, ALDE) i Mart van de Ven (Holandia, ALDE) wyrazili zaniepokojenie trwającą sytuacją łamania praworządności i ograniczania swobód obywatelskich we wschodnich krajach Europy: Polsce, Ukrainie i Republice Mołdawii.

Członkowie odwołali się do wcześniejszych starań rozpoczętych przez PACE (rezolucja 2188, 2017); oświadczenia pisemne nr 637, 641 i 644), potwierdzając, że “apele te nie zostały poważnie rozpatrzone przez władze zainteresowanych krajów”.

W tym powtórzonym wezwaniu do działania w sprawie ciągłych naruszeń praworządności i praw obywatelskich aktywistów we wspomnianych krajach posłowie podkreślili jeszcze raz, że “w Ukrainie i w Republice Mołdawii nękanie antykorupcyjnych i proeuropejskich działaczy, niezależnych dziennikarzy i polityków opozycji jest przeprowadzane przez organy ścigania za milczącą zgodą lub niechętną odpowiedzią ze strony sądownictwa i organów rządowych”, podczas gdy w Polsce zatwierdzanie nowych przepisów i reforma sektora sądownictwa stanowią alarmujący krok w tył w zakresie niezawisłości organów sądowych i wolności społeczeństwa obywatelskiego.

Obecna sytuacja stanowi poważny problem, ponieważ we wszystkich wymienionych krajach “organizacje pozarządowe i aktywiści krytyczni wobec władz państwowych są pod nieakceptowalną presją (włącznie ze zniesławieniem prowadzącym do mowy nienawiści i ataków fizycznych)”. Przedstawiciele PACE wezwali państwa członkowskie do podjęcia działań zapobiegających takim sytuacjom, proponując “praktyczne środki przeciwdziałające wyżej wymienionym problemom” za pośrednictwem właściwych organów.

Niniejszy projekt rezolucji jest wynikiem misji Fundacji na sesji zimowej PACE w styczniu 2018 roku.

Przeczytaj pełny tekst projektu rezolucji

Czytaj nasze raporty:

Przeczytaj nasze oświadczenie: