Gorące tematy:

Ostrzeżenie w sprawie podejrzanej grupy podszywającej się pod organ UE lub pro-europejską organizację obywatelską

ODF dowiedziała się niedawno o grupie lub osobie podszywającej się pod organ UE lub proeuropejską grupę obywatelską pod nazwą, European Union Anti Corruption‘, która, jak się wydaje, prowadzi płatną kampanię oszczerczą przeciwko Fundacji. 

Zostaliśmy powiadomieni przez kilka naszych kontaktów w brukselskich instytucjach unijnych o płatnych reklamach pojawiających się na Facebooku z jawnie fałszywymi oskarżeniami przeciwko naszej Fundacji (np. że chcemy „obalić rząd UE”, „posiadamy zezwolenie na dostarczanie broni“ lub „dostarczamy materiały wojskowe na Wschodnią Ukrainę kontrolowaną przez Rosję“ Zrzut ekranu 1).

Szybka weryfikacja potwierdza, że te posty są rzeczywiście kontentem promowanym (tzn. płatnym) i skierowane są na Belgię (Zrzut ekranu 2). Już to samo w sobie byłoby bardzo podejrzane w przypadku niezależnej, bezpartyjnej grupy obywatelskiej, nie posiadającej zadeklarowanego finansowania.

Jednak dalsza kontrola ujawnia, co następuje:

  1. Strona na Facebookustrona internetowa & Profil na Twitterze zostały utworzone w połowie sierpnia 2018 r., a strona na Facebooku zyskała nazwę „European Union Anti Corruption“ dopiero w dniu 22 października 2018 r., przy czym pierwotna nazwa brzmiała „European Corruption Expose“ (Zrzut ekranu 3). 
  2. Nazwa grupy jest bardzo przypomina faktyczną nazwę programu UE  the European Union Ani-Corruption Initiative (https://euaci.eu/).
  3. Logo grupy przypomina organ ścigania lub organ UE, lecz zawiera symbol „Jastrzębia Kurajszytów“, zaczerpnięty bezpośrednio z godła Syrii, sojusznika Kremla (Zrzut ekranu 4). Również łacińskie motto jest gramatycznie niepoprawne, prawdopodobnie jest to nieudane tłumaczenie Google Translate – zamiast “Lex Una Persona Non Est Super” powinno ono brzmieć “Lex Personae Non Est Superior” lub “Lex Personae Non Superior Est”. 
  4. Strona na Facebooku ma ponad 23 000 zwolenników, mimo że istnieje od zaledwie 2 miesięcy. Pomimo tak zdumiewająco dużej liczby zwolenników posiada zaledwie 3 (trzy) wpisy, z czego dwa ostatnie to udostępnienia innych postów,  a pierwszy z nich, z 19 października, jest ostrzeżeniem “Chciałbym tylko powiadomić wszystkich, że European Corruption Expose to propaganda rosyjska” (Zrzut ekranu 5). To, w połączeniu z faktem, że nie ma żadnych wspólnych znajomych pośród tych zwolenników i rzeczywistą brukselską społecznością unijną (można to sprawdzić przeglądając stronę z dowolnego konta w Brukseli), wyraźnie sugeruje, że baza zwolenników jest fałszywa (kupiona). 
  5. Profil na Twitterze ma również podejrzanie dużą liczbę zwolenników (prawie 5 000), mimo że został utworzony 2-3 miesiące temu, z czego 4 400 z nich podobno śledzi konto już od 1 października (Zrzut ekranu 6). Ponadto, audyt  konta pokazuje, że co najmniej połowa z tych zwolenników jest fałszywa (Zrzut ekranu 6 – porównanie z rzeczywistymi kontami). Twitter Audit wprawdzie ujawnia całkowicie fałszywe konta lub boty, lecz zwykle nie rozpoznaje tzw. cyborga (bot z interakcją międzyludzką) ani kont trollowych, więc odsetek zakupionych zwolenników jest prawdopodobnie znacznie wyższy.
  6. Ponadto przejrzenie ich profilu na Twitterze pozwala zauważyć ciekawy wzór: w sumie tylko 164 tweety, z czego w sierpniu, dokładnie od momentu wydalenia Lyudmyly Kozlovskiejbyło 6 tweetów lub retweetów o treści wspierającej Kozlovską i ODF. Następnie, począwszy od września, 17 tweetów i retweetów (głównie oryginalnych tweetów) atakujących Kozlovską i ODF, nawet używając kazachstańskich podrobionych materiałów, takich jak wątpliwej sławy „sekstaśma“. Jest to typowy wzorzec dla fałszywych kont: najpierw udawanie, że wspiera sprawę lub kwestię w celu pozyskania zwolenników ze społeczności i zbudowania wiarygodności, a następnie zmiana strony i dotarcie do grupy docelowej, która w przeciwnym razie nigdy nie śledziłaby konta. 
  7. Domena strony internetowej, www.euanticorruption.com, została zarejestrowana 16 sierpnia 2018 roku za pośrednictwem rejestratora w Malezji (Zrzut ekranu 3). Sama strona jest podstawowym blogiem WordPress, bez zakładki “O nas”, bez adresu, danych kontaktowych lub jakichkolwiek informacji związanych z organizacją, jej finansowaniem lub osobą stojącą za nią (Zrzut ekranu 7). Ponadto większość postów na stronie jest anonimowa. 
  8. Wydaje się, że grupa ma również powiązania (lub przynajmniej próbuje mieć) z innym rzekomo proeuropejskim „środkiem masowego przekazu“ znanym z szerzenia oszczerstw na temat ODF, a mianowicie “EU Today”, publikowany przez Gary’ego Cartwrighta, byłego pracownika UKIP, którego nawet UKIP opisał jako „ekstremistę”, jak on sam przyznaje (Zrzut ekranu 8). 
  9. Analiza postów opublikowanych na stronie Facebooka wyraźnie pokazuje ogromną dysproporcję interakcji pomiędzy postami związanymi z ODF a innymi treściami, przy czym treści związane z ODF mają setki interakcji (np. udostępnienia, komentarze), podczas gdy inne treści mają kilka, maksymalnie kilkadziesiąt interakcji. Dwa najbardziej prawdopodobne wyjaśnienia są takie, że albo a) treści atakujące ODF są sztucznie promowane, lub b) wiele interakcji pochodzi z fałszywych kont / botów (Zrzut ekranu 9).

Powyższe fakty prowadzą do oczywistego wniosku, że cała operacja jest spreparowana, prawdopodobnie dostarcza to, co nazywane jest “czarnym PR-em“ (lub „pomyjami“); jest to strona internetowa lub środek masowego przekazu oferujący płatną usługę zniesławienia osoby lub organizacji docelowej. Tylko na Ukrainie zostały ujawnione dwie takie organizacje o podobnych nazwach: “AntiKor” i “StopKor” (skrót od odpowiednio “Antykorupcja” i “Stop Korupcji”).

Dlatego też stanowczo ostrzegamy przed śledzeniem, udostępnianiem lub interakcją z jakąkolwiek stroną na Facebooku, profilem Twittera lub stroną internetową związaną z tą grupą lub osobą. Wszystkie dowody wskazują, że jest to narzędzie propagandy/szerzenia informacji, które działa w interesie Kremla i jego sojuszników.

Zachęcamy również wszystkich do zgłaszania stron FB (Trzy kropki -> Przekaż opinię lub zgłoś tę stronę -> Oszustwo -> Fałszywa strona -> Gotowe) i profil na Twitterze (Trzy kropki -> Zgłoś @eu_anti_corrupt -> To są treści niewiadomego pochodzenia lub spam -> Dalej, i oznacz tweety, które przynoszą szkodę ODF).