Gorące tematy:

Postanowienie szefa Urzędu ds. Cudzoziemców zaskarżone. Ponowny wniosek Lyudmyly Kozlovskiej o wykreślenie z systemu SIS

15 października 2018 r. pełnomocniczka Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej adwokat Izabela Banach złożyła do Urzędu ds. Cudzoziemców kolejny wniosek w jej sprawie. To odpowiedź na postanowienie Urzędu, który dwa tygodnie wcześniej odmówił usunięcia nazwiska prezes ODF z systemu SIS i tym samym podtrzymał decyzję o niewpuszczaniu jej na terytorium Unii Europejskiej.

Adwokat Izabela Banach zaskarżyła postanowienie Urzędu (będące odpowiedzią na nasz wniosek z 31 sierpnia br.), zarzucając mu jednocześnie naruszenie kilku artykułów ustawy o cudzoziemcach (m.in. „błędną ocenę materiału dowodowego w zakresie wypełnienia (…) przesłanki wpisania do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany”), kodeksu postępowania administracyjnego (np. „nienależyte uzasadnienie postanowienia ze względu na użycie (…) zbyt ogólnych twierdzeń i wniosków”) czy nawet rozporządzenia SIS „poprzez jego niewłaściwe zastosowanie”.

Przypomnijmy, 13 sierpnia 2018 r. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została zatrzymana na belgijskim lotnisku, a następnie deportowana z UE na skutek wniesienia przez polskie władze jej nazwiska do Systemu Informacyjnego Schengen. Jej przebywanie na terytorium poszczególnych państw należących do strefy Schengen jest możliwe dzięki krótkoterminowym wizom krajowym, które dotychczas wydały jej m.in. Belgia i Niemcy, by Lyudmyla Kozlovska mogła uczestniczyć w konferencjach i wysłuchaniach na temat stanu praworządności w Polsce i prześladowań opozycyjnych aktywistów w RP.

Również w dniu 15.10.2018 wpłynęła decyzja Wojewody Mazowieckiego informująca o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Polski.

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę
  3. Bezprecedensowe ataki na Fundację Otwarty Dialog w Polsce
  4. Informacje na temat bezprecedensowych ataków na organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce