Gorące tematy:

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie wydalenia Lyudmyly Kozlovskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej, wpisanej przez polskie władze do Systemu Informacyjnego Schengen, czego konsekwencją ma być zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. Informację o tym podano 23 sierpnia na stronie internetowej RPO.

Rzecznik wystąpił do Urzędu ds. Cudzoziemców o podanie podstawy prawnej wpisu, informacji, który organ o to wnosił, a także o dokumentację sprawy” – czytamy na stronie.Zespół ds. równego traktowania BRPO zwrócił się o poinformowanie, na jakiej podstawie prawnej dane cudzoziemki zostały wpisane do SIS i jaki organ wnioskował o dokonanie tego wpisu. Wystąpiono także o przesłanie kopii całości dokumentacji dotyczącej sprawy, pozostającej w dyspozycji Urzędu ds. Cudzoziemców, łącznie z wnioskiem o wpisanie danych cudzoziemki do SIS”.

Biuro RPO zwróciło uwagę, że w przypadku, gdy materiały, o które się ubiega, są niejawne (a części akt sprawy pobytowej Lyudmyly Kozlovskiej nadano klauzulę tajne), możliwe jest ich udostępnienie Rzecznikowi na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Źródło: rpo.gov.pl

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę

Pozostałe głosy w obronie Lyudmyly Kozlovskiej: