Gorące tematy:

Wniosek o usunięcie Lyudmyly Kozlovskiej z SIS złożony do Urzędu ds. Cudzoziemców

31 sierpnia pełnomocniczka Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej adwokat Izabela Banach złożyła do Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o usunięcie jej danych osobowych znajdujących się w Systemie Informacyjnym Schengen I i II. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniamy, dlaczego zatrzymanie oraz wydalenie Prezes ODF z terytorium Unii Europejskiej było bezpodstawne i niezgodne z prawem. Obszernie przywołujemy także stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W przypadku Wnioskodawczyni nie wystąpiła żadna z przesłanek (…), która mogłaby stanowić o podstawie wpisu. W stosunku do Lyudmyly Kozlovskiej nie toczy się żadne postępowanie karne, nie popełniła żadnego przestępstwa czy wykroczenia, które mogłoby skutkować podjęciem tak daleko idących działań” – czytamy we wniosku, w którym zaznacza się również, że Lyudmyla Kozlovska została pozbawiona prawa do odwołania się zarówno od samego wpisu do systemu SIS II, jak również od postanowienia Wojewody Mazowieckiego, które uniemożliwia zapoznanie się z aktami postępowania pobytowego.

Tymczasem, zgodnie z treścią art. 13 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i obywatela każdy, czyjego prawa i wolności zawarte w konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego.

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę

Głosy w obronie Lyudmyly Kozlovskiej: